Novac.ba | Homepage

MasterCard Charge

Brend:
MasterCard
Tip:
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: MasterCard
Rok trajanja: mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci: Prilikom izdavanja MasterCard Charge kartice klijentu se zaračunava naknada za upisninu i naknada za godišnju članarinu u iznosu koji je definisan važećom Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke.
Uslovi izdavanja: Preduslov za otvaranje MasterCard Charge kartice je da podnosilac zahtjeva ima otvoren tekući račun u Banci.
Potrebna dokumentacija: