Novac.ba | Homepage

MasterCard

Brend:
MasterCard
Tip:
Revolving kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: MasterCard
Rok trajanja: 3 mj.
Rok trajanja reizdavanje: 3 mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
  • Da kupite odmah, a plaćanje rasporedite prema Vašim željama i mogućnostima;
  • Raspolaganje dodatnim novčanim sredstvima, bilo kada i bilo gdje na svijetu;
  • Plaćanja roba i usluga bez naknada;
  • Korištenje kartice u inozemstvu bez potrebe za konverzijom valuta i bez jezičnih barijera;
  • U slučaju gubitka ili krađe kartice sredstva na Vašoj kartici su osigurana u iznosu do 1.000 KM.
  • Uslovi izdavanja: Korisnici kartice mogu biti punoljetna domaća i strana fizička lica sa redovim mjesečnim primanjima većim od 400 KM.
    Potrebna dokumentacija: