Novac.ba | Homepage

VISA Classic

Brend:
Visa
Tip:
Kreditna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: 2 mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: Bez naknade
 • kupovina na POS terminalu naše i drugih banaka,
 • uplata na kreditnu karticu u našoj banci na POS terminalu naše banke.
 • (KM)
  Kreditni limit: 0
  Ostali podaci:
  Uslovi izdavanja:
  Potrebna dokumentacija:
 • zahtjev za otvaranje kartice dostupan na šalterima i web stranici banke,
 • kopija CIPS lične karte,
 • potvrda o prebivalištu Obrazac PBA-1,
 • potvrda o plaći za posljednja 3 mjeseca.