Novac.ba | Homepage

Visa kreditna kartica pokrivena depozitom

Brend:
Visa
Tip:
Kreditna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa
Rok trajanja: 2 mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
Uslovi izdavanja:
  • fizičko lice,
  • Bh. državljanstvo i stalno prebivalište u BIH,
  • punoljetna osoba
  • Potrebna dokumentacija:
  • zahtjev za otvaranje kartice dostupan na šalterima i web stranici banke,
  • kopija CIPS lične karte,
  • potvrda o prebivalištu Obrazac PBA-1.