Novac.ba | Homepage

VISA Electron

Brend:
Visa Electron
Tip:
Debitna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa Electron
Rok trajanja: mj.
Rok trajanja reizdavanje: mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
  • Kupovinu roba i usluga bez bankarske naknade na svim prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu, koja imaju istaknut znak VISA Electron;
  • Kupovinu GSM prepaid dopuna/bonova na svim bankomatima UniCredit Bank i drugih banaka koji omogućavaju ovu uslugu;
  • Podizanje gotovine na bankomatima UniCredit Bank, bankomatima drugih banaka i drugim isplatnim mjestima u zemlji i inozemstvu;
  • Provjeru stanja tekućeg računa i visinu odobrenog dopuštenog prekoračenja na bankomatima UniCredit Bank.
  • Uslovi izdavanja:
    Potrebna dokumentacija: