Novac.ba | Homepage

VISA Electron

Brend:
Visa Electron
Tip:
Debitna kartica
Korisnici:
Stanovništvo
Dnevni limit:
do KM
Brend Kartice: Visa Electron
Rok trajanja: 2 mj.
Rok trajanja reizdavanje: 2 mj.
EKS: 0%
NKS: 0%
Otplata duga:
Preporuka: -1
Godišnja članarina: KM
Naknada za izdavanje: 0 KM
Naknada po transakciji: Banka će po transakcijama podizanja gotovine zaračunavati naknadu u skladu sa svojom poslovnom politikom i važećom Tarifam (KM)
Kreditni limit: 0
Ostali podaci:
Uslovi izdavanja:
Potrebna dokumentacija: