Novac.ba | Homepage
Klijenti od Banke Srpske potražuju 268 miliona KM

Klijenti od Banke Srpske potražuju 268 miliona KM

0 Comments 🕔13.Sep 2016

BANJALUKA, Od ukupno prijavljenih 267,7 miliona maraka potraživanja od Banke Srpske, likvidacioni upravnik ove banke Petar Mićić priznao je 178,9 miliona, a osporio 88,8 miliona KM.

Mićić je za poslovni portal CAPITAL.ba rekao da je krajnji rok za prijavu potraživanja bio 13. jul i da su u tom periodu na adresu banke stigle 494 prijave.

„Ukupno prijavljena potraživanja iznose 267,7 miliona KM od kojih je priznato 178,9 miliona, a osporeno 88,8 miliona KM. U sumi osporenih potraživanja je potraživanje Agencije za osiguranje depozita BiH, koja je prijavila kompletan iznos obaveze banke po isplaćenim osiguranim depozitima, a banka je isplatila dio obaveza prema toj instituciji do momenta donošenja odluke o priznavanju ili osporavanju potraživanja“, istakao je Mićić.

Kazao je da su priznata potraživanja raspoređena u isplatne redove i da će se isplaćivati prema redoslijedu isplatnog reda kome pripadaju u zavisnosti od raspoloživih sredstava.

Za osporena potraživanja povjerioci mogu da pokrenu parnične postupke u kojima bi dokazivali osnovanost svojih potraživanja putem suda.

Mićić je rekao da ne može govoriti o pojedinačnim iznosima osporenih potraživanja uz obrazloženje da se radi o poslovnoj tajni i da se samo uz pisanu saglasnost komitenata ti podaci mogu dostavljati.

Jedan od povjerilaca Banke Srpske koji je podnio tužbu zbog osporenog potraživanja od 38,5 miliona maraka je litvanska Ukio banka, o čemu je CAPITAL prošle sedmice pisao.

 

Kompletna imovina ide na doboš

Što se tiče imovine banke, Mićić je istakao da je izvršena procjena građevinskih objekata i investicionih nekretnina, te materijalno stečene aktive, odnosno nekretnina koja su u vlasništvu banke, u julu i avgustu ne precizirajući o kojem iznosu se radi.

„Knjigovodstveno evidentiranje naprijed navedenih nekretnina izvršeno je po likvidacionoj vrijednosti. Takođe, banka klasifikaciju kreditne i ostale aktive vrši na kvartalnom nivou, što utiče na ukupnu vrijednost imovine Banke“, rekao je Mićić.

Kazao je i da su izvještaj o finansijskom stanju banke i plan likvidacije izrađeni i dostavljeni Agenciji za bankarstvo RS na razmatranje i usvajanje.

„Ti izvještaji podrazumijevaju preduzimanje zakonom propisanih mjera koje stoje na raspolaganju u cilju što većeg stepena naplate potraživanja banke i unovčenja imovine banke, a sve radi postizanja osnovnog cilja, izmirenja obaveza prema povjeriocima u što većem procentu“, rekao je Mićić.


Nevjestić: Banka Srpske nam duguje još 23 miliona KM

Direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjestić kaže da CAPITAL da je Agencija prijavila kompletna potraživanja u iznosu od 55,5 miliona KM. Iako im je Banka već je vratila najveći dio novca, Agencija je prijavila kompletno potraživanje.

„Nema tu ništa sporno, takva je zakonska procedura“, kazao je Nevjestić.

On je istakao da je Banka Srpske Agenciji do sada isplatila oko 33 miliona i da im treba isplatiti još nepuna 23 miliona.

„Očekujemo da će nam još jedan dio potraživanja biti isplaćen do kraja godine. Sve zavisi od toga koliko će banka imati raspoloživih sredstava“, rekao je Nevjestić i dodao da im ni Bobar banka u likvidaciji, još uvijek nije isplatila kompletan iznos duga, odnosno da im treba refundirati još oko deset miliona KM.

 

Izvor: Capital.ba

Povezani članci

Smanjen trgovinski deficit

Smanjen trgovinski deficit 0

SARAJEVO - Savjet ministara BiH usvojio je Analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH za period januar-septembar 2016.

‘Štampanje’ novca samo bi izazvalo destabilizaciju

‘Štampanje’ novca samo bi izazvalo destabilizaciju 0

Problemi Bosne i Hercegovine nisu monetarni, nego realni, zbog čega bilo kakvo "štampanje novca" ne

Prosječna bh. porodica u banci zadužena više od 7.000 KM

Prosječna bh. porodica u banci zadužena više od 7.000 KM 0

Prema podacima Centralne banke BiH, ukupna vrijednost kredita koje bh. stanovništvo otplaćuje iznosi blizu 8,5

Komentari