Novac.ba | Homepage
Kontinuirani rast životnih osiguranja

Kontinuirani rast životnih osiguranja

0 Comments 🕔26.Mar 2014

Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini u 2013. godini bilježi rast premijskog prihoda i kod neživotnih i životnih osiguranja. Ove pozitivne tokove ipak treba smjestiti u realne okvire imajući u vidu da je tržište osiguranja u BiH po obimu pri dnu evropske ljestvice te da je zbog niske polazne osnovice uglavnom i iskazan pomenuti premijski rast.

Krajem decembra prošle godine ukupna zaračunata premija 23 društva za osiguranje iznosila je 527,07 miliona konvertibilnih maraka (KM) ili oko 269,49 miliona eura, što je 4,35 posto više nego na kraju 2012. godine kada je premijski prihod 25 osiguravatelja u BiH iznosio 505,09 miliona KM, pokazuju podaci entitetskih agencija za nadzor osiguranja u BiH.

Taj trend porasta premijskih prihoda zadržan je iz prošlih godina: u 2011. je iznosio 3,4 posto, 2012. godine 3,49 posto, dok je u 2013. premijski rast oscilirao i u prvom tromjesečju iznosio je 3,63%, na polugodištu 4,22%, da bi na kraju trećeg kvartala pao na 3,54%.

Ove pozitivne tokove, unatoč ekonomskoj krizi i činjenici da tržište osiguranja u regionu tek u posljednje vrijeme pokazuje znake blagog oporavka, ipak treba smjestiti u realne okvire imajući u vidu da je tržište osiguranja u BiH po obimu pri dnu evropske ljestvice te da je zbog niske polazne osnovice uglavnom iskazan pomenuti premijski rast.  Ipak, ohrabruje nešto veći porast životnih osiguranja, iako ona čine svega 18,9 posto udjela u ukupnoj premiji osiguranja u BiH.

Tokom 2013. godine premija u životnim osiguranjima imala je kontinuirani rast po stopama u rasponu od 5,28% (prvi kvartal), 8,46% (drugi kvartal), 12,64% (treći kvartal) i 15,81% na kraju četvrtog kvartala tako da je krajem decembra 2013. dostigla 99,78 miliona KM (86,16 miliona KM 2012. godine).

S druge strane, premija u segmentu neživotnih osiguranja varirala je tokom cijele protekle godine. U prvom tromjesečju taj rast je iznosio 3,29 posto, na polugodištu 3,38, u trećem kvartalu 1,78, a u četvrtom nešto ispod dva posto. Zaključno s krajem 2013. ukupna premija neživotnih osiguranja u BiH porasla je na 427,29 miliona KM u odnosu na 418,93 miliona KM iz 2012. godine. U grupi neživotnih osiguranja, koja čine 81,1% ukupne bh. premije, najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je obavezno osiguranje od odgovornosti za motorna vozila sa ukupnom zaračunatom premijom od 255 miliona KM. Ona čini oko 59,7 posto ukupne premije u grupi neživotnih osiguranja u BiH.

Ukupni premijski rezultati, bez sumnje, bili bi mnogo bolji da su osiguravatelji sa sjedištem u Republici Srpskoj uspjeli zadržati stope rasta iz prvog polugodišta2013. kao što su to učinile njihove kolege iz Federacije BiH. Naime, promatrano po tromjesečjima u FBiH su osiguravatelji imali premijski rast od 2,4% (prvi kvartal), te 3,5% u drugom kvartalu , zatim 4,7% u trećem i na kraju četvrtog kvartala gotovo 5,9% rasta premijskih prihoda. Kod osiguravajućih društava sa sjedištem u Republici Srpskoj taj rast je u prvom kvartalu iznosio čak 7,4%, na polugodištu je bio nešto manji, oko 6,4%, da bi u trećem i četvrtom tromjesečju oslabio na 0,4%, odnosno 0,34%.

Na skromni premijski rast u Republici Srpskoj zasigurno su uticali lošiji rezultati tamošnjeg vodećeg osiguravatelja – Jahorina osiguranja, članice austrijske Vienna Insurance Group, koja je u na kraju 2013. uknjižila ukupni premijski minus od 7,5 miliona KM ili 24,4 posto u odnosu na isti period 2012. godine, i to uglavnom kod neživotnih osiguranja. Pad premije Jahorina osiguranja – VIG počeo je u drugom polugodištu dok je do tada premija ovog društva bila na približno istom nivou kao i godinu ranije.

Nažalost, u crvenom premijskom saldu na tržištu RS-a su i Dunav osiguranje te Brčko-gas, iako je njihov ukupni minus nešto ispod 0,4 miliona KM.

I vodeći osiguravatelj u Federaciji BiH, Sarajevo-osiguranje, imao je premijske muke gotovo cijele protekle godine da bi taj minus popravio tek u decembru ostvarivši ukupan rast od simboličnih 0,34 posto.

Na manje premijske prihode uticalo je i lošije poslovanje VGT-a (-1,39 milion KM) i Triglav osiguranja Sarajevo (- 0,73 miliona KM).

S druge strane, za premijski rast u FBiH velike zasluge pripadaju Uniqa osiguranju, koja bilježi kontinuiran ravnomjeran rast kod neživotnih i životnih osiguranja od početka ove godine da bi krajem decembra uknjižila premijski plus od 15,5 posto ili oko 6,5 miliona KM u odnosu na isti period lani. Također, zapažen je i premijski rast Croatia osiguranja (4 miliona KM), Merkur BH (3,64 miliona KM), Grawe osiguranja Sarajevo (2,75 miliona KM), Euroherca (2,7 miliona KM), Zovko osiguranja (1,95 miliona KM), BSO (1,68 miliona KM)… Statistički pokazatelji koji se odnose na tržišni udio osiguravajućih društava iz entiteta na državnom nivou pokazuju da nema značajnijih promjena u odnosu na prethodne godine. Udio osiguravatelja iz Federacije je u odnosu na ukupan premijski konto na nivou Bosne i Hercegovine i dalje dominantan i iznosi 73,4 posto. Naime, 12 osiguravajućih društava (dva manje nego u istom periodu lani – Lido i LOK osiguranje su u postupku likvidacije) iz ovog bh. entiteta su, prema podacima Agencije za nadzor osiguranja FBiH, zaračunala na kraju decembra 2013. ukupnu premiju od 386,9 miliona KM, u odnosu na 365,4 miliona KM u istom periodu prethodne godine.

Premija neživotnih osiguranja u FBiH u 2013. godini iznosila je 300,2 miliona KM i veća je oko 3,2 posto (u istom periodu 2012. iznosila 290,8 miliona KM), dok je premija životnih osiguranja iznosila 86,7 miliona KM i veća je 16,2 posto (na kraju 2012. iznosila je 74,6 milion KM).

U ukupnoj premiji neživotnih osiguranja u FBiH najveći dio, 162,64 miliona KM, otpada na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, premija osiguranja cestovnih vozila iznosi oko 46,33 miliona KM, a osiguranja nezgoda oko 27,63 miliona KM. Veći iznosi premije su i za osiguranje imovine od požara oko 20,9 miliona KM, te za osiguranje od ostalih šteta na imovini 18,86 miliona KM, dok je premija za osiguranje kredita, koja u posljednje vrijeme bilježi porast, dostigla iznos od oko 6,8 miliona KM. Osiguravajuća društva sa sjedištem u Republici Srpskoj u 2013. su u odnosu na godinu ranije povećala ukupnu premiju oko 0,34 posto, sa 139,68 na 140,16 miliona KM.

Prema podacima Agencije za osiguranje RS-a, premija neživotnih osiguranja na kraju 2013. iznosila je oko 127,1 miliona KM i manja je 0,8 posto (u 2012. iznosila 128,1 miliona KM), dok je premija životnih osiguranja porasla oko 13,1 posto, sa 11,56 na 13,07 miliona KM.

Inače, u ukupnoj premiji u RS-u životna osiguranja čine svega 9,3 posto udjela.

U strukturi ukupne godišnje premije osiguravajućih društava u RS-u, najveći dio se odnosi na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, oko 52,07 miliona KM. Veći iznosi premije su i za osiguranja vozila koja se kreću po kopnu osim šinskih vozila – oko 5,6 miliona KM, za osiguranja nezgoda oko 5,1 miliona KM, osiguranje od ostalih šteta na imovini oko 4,9 miliona KM, te osiguranje imovine od požara i prirodnih sila oko 3,6 miliona KM…

U strukturi premije životnih osiguranja najveći udio ima klasično životno osiguranje, s premijom u iznosu od oko 6,2 miliona KM.

Sarajevo osiguranje je i pored malog premijskog rasta od 0,2 miliona KM i dalje lider na tržištu u Bosne i Hercegovine s udjelom u ukupnoj premiji na kraju 2013. godine od 12,29 posto, odnosno premijom u iznosu od 64,77 miliona KM. U 2012. godini tržišni udio Sarajevo osiguranja u BiH iznosio je 12,78 posto sa premijom od 64,55 miliona KM. Tržišni udio Sarajevo osiguranja u Federaciji BiH je znatno viši i na kraju 2013. iznosio je 16,74 posto, dok je godinu ranije imao 17,67 posto udjela.

Najveći dio, čak 95,1 posto premijskog salda Sarajevo osiguranja se odnosi na neživotna osiguranja (61,64 miliona KM) i to prvenstveno, osiguranja automobilske odgovornosti i imovine, dok je udio životnih osiguranja u ukupnoj premiji i dalje skroman i iznosi 3,13 miliona KM.

Drugo mjesto čvrsto drži Uniqa osiguranje sa ukupnom premijom na kraju 2013. od 48,17 miliona KM, što je rast od 15,5 posto i tržišnim udjelom od 9,14 posto na nivou BiH, odnosno 12,45 posto među društvima sa sjedištem u Federaciji BiH. Uniqa je, bez sumnje, postigla značajan pomak na bh. tržištu osiguranja imajući u vidu da je krajem 2012. bila na četvrtom mjestu (iza Agramovih članica: Bosna-Sunce osiguranja i Euroherca), sa godišnjom premijom od 41,7 miliona KM i tržišnim udjelom od 11,41 posto u FBiH, odnosno 8,26 posto u BiH. Najveći pomak postignut je u segmentu životnih osiguranja, gdje je sa premijom od 24 miliona eura ostvaren rast od skoro 28,5%. U strukturi premije, Uniqa je zadržala izbalansiran portfolio, sa čak 49,8% udjela životnog osiguranja, te ravnomjernom zastupljenošću svih vrsta neživotnih osiguranja. Bosna-Sunce osiguranje (BSO) je u zadnjem tromjesečju 2013. uspjela vratiti treću poziciju od Euroherca, također članicu Agram koncerna, ostvarivši udio na tržištu BiH od 8,66 posto a u Federaciji 11,80 posto. U odnosu na 2012. godinu taj udio BSO-a je smanjen: u BiH je iznosio 8,70, a u Federaciji 12,03 posto. Inače, ukupna premija BSO-a je na kraju decembra 2013. iznosila 45,65 miliona KM (od toga 41,76 miliona KM neživotnih osiguranja), što je rast od 3,8 posto u odnosu na godinu ranije kada je fakturisana premija od 43,97 miliona KM (neživotna: 41,46 miliona KM).

Euroherc je sa udjelom od 8,48 posto u BiH, odnosno 11,55% u FBiH, na četvrtom mjestu sa ukupnom premijom u 2013. od 44,70 miliona KM ostvarivši rast od 6,4 posto u odnosu na 2012. godinu (42 miliona KM). Cjelokupna premija ostvarena je po osnovu neživotnih osiguranja, tako da je Euroherc u tom segmentu drugoplasirani u BiH, iza Sarajevo osiguranja.

Među vodećih pet osiguravatelja u BiH je i Croatia osiguranje (CO) sa sjedištem u Ljubuškom, s ukupnom premijom od 40,41 miliona KM, što je porast od 11% u odnosu na 2012. godinu kada je fakturisana premija od 36,4 miliona KM. Treba istaći da je 2013. u odnosu na 2012. uknjižen premijski rast neživotnih osiguranja u iznosu od 3,86 miliona KM, dok je u životnim osiguranjima zabilježen skromni rast od 0,15 miliona KM. Tržni udjel Croatia osiguranja u BiH krajem decembra 2013. iznosio je 7,67 posto (2012: 7,21%), a u Federaciji 10,44 posto (2012: 9,96%). Očigledno, privatizacija Croatia osiguranja u Hrvatskoj nije imala negativan uticaj na finansijsku poziciju CO-a u BiH, potvrdivši da ovaj osiguravatelj u našoj zemlji posluje uspješno kao samostalno privredno društvo od 1992. godine i ima lojalne osiguranike u okviru države BiH.

Inače, prvih pet osiguravatelja imaju čak 46,24 posto udjela u ukupnoj premiji u BiH. Triglav osiguranje d.d. sa sjedištem u Sarajevu je na šestom mjestu sa ukupnom premijom od 31,89 miliona KM što je 2,2 posto manje nego na kraju 2012. i tada ostvarenih 32,62 miliona KM premije. Pad premijskog prihoda Triglava prisutan je tokom sva četiri kvartala 2013. a za posljedicu ima pad premije neživotnih osiguranja na godišnjem nivou sa 28,13 na 27,25 miliona KM. To je, dakako, smanjilo udio Triglava na tržištu osiguranja u BiH na 6,05 posto (2012: 6,46%), odnosno na 8,24 posto (2012: 8,93%) u Federaciji BiH.

Znatno lošiju poziciju drži druga članica ove slovenske grupe, Triglav a.d. Banja Luka, koja je i pored premijskog rasta od 7,8 posto pozicionirana tek na 21. mjesto u BiH sa ukupnom premijom (neživotna osiguranja) od 8,12 miliona maraka (2012: 7,53 miliona KM).

Inače, ukupna premija obje članice Triglav grupe u BiH u 2013. godini iznosi oko 40 miliona KM, sa tržišnim udjelom na nivou BiH od svega osam posto.

Merkur BH se među 23 osiguravatelja pozicionirao na sedmo mjesto sa premijom od 26,26 miliona KM (2012: 22,62 mil. KM), ostvarivši 16,1 posto rasta u odnosu na 2012. Od toga po osnovu životnih osiguranja ostvareno je čak 25,4 miliona KM tako da je ovaj osiguravatelj i dalje tržišni lider u segmentu životnih osiguranja u BiH i doseže 29,3 posto tržišnog udjela u FBiH, odnosno 25,46 posto u BiH.

Rezultati iz posljednjeg tromjesečja doprinijeli su skoku Merkura za tri mjesta, nakon što je ovaj osiguravatelj u prvih devet mjeseci 2013. bio na destoj poziciji. Merkur BH osiguranje ima udio u ukupnoj premiji u Federaciji 6,79 posto, a u BiH 4,98 posto. Unatoč premijskom rastu, grupacija Grawe u BiH ima svega 7 posto tržišnog udjela sa ukupnom premijom obje članice (Grawe Sarajevo i Grawe Banjaluka) od 37 miliona KM. Doduše, Grawe osiguranje Sarajevo je s premijskim rastom od 12 posto i dalje na osmom mjestu s 25,61 miliona KM ukupne premije i udjelom od 4,86 posto u BiH (6,62% u FBiH), dok u životnim osiguranjima zauzima treće mjesto. Zaračunata premija Grawe osiguranja d.d. u životnim osiguranjima na kraju 2013. iznosila je 19,75 miliona KM, što čini 19,8 posto udjela u tom tržišnom segmentu u BiH, odnosno 22,8% u Federaciji BiH.

Grawe osiguranje Banja Luka je tek na 17. mjestu sa premijom od 11,46 miliona KM, uglavnom ostvarenu po osnovu životnih osiguranja i tržišnim udjelom od 2,17 posto na nivou BiH, odnosno 8,18 posto u RS-u. Grawe BL je imao godišnji premijski rast od 11,6 posto. Među top deset najvećih osiguravatelja u BiH, koji imaju čak 70,92 posto tržišnog udjela u ukupnoj premiji, pozicionirani su još Jahorina i VGT osiguranje.

Sa premijskim minusom od 7,5 miliona KM (uglavnom kod neživotnih osiguranja) na kraju 2013. u odnosu na prethodnu godinu, Jahorina osiguranja VIG je pala sa 7. na 9. mjesto sa ukupnom premijom od 23,25 miliona KM. Ova članica austrijske Vienna Insurance Group, inače tržišni lider u Republici Srpskoj ima udio na nivou BiH od 4,41 posto a u RS-u čak 16,59 posto, iako je on zbog premijskog podbačaja znatno manji u odnosu na 2012. godinu kada je iznosio 22 posto. I pored premijskog podbačaja (-5,7%) od 1,4 milion KM na kraju 2013. u odnosu na godinu ranije, VGT osiguranje iz Visokog je na desetom mjestu sa premijom od 23,09 miliona KM. Cjelokupna premija VGT-a je kao i prethodnih godina ostvarena po osnovu neživotnih osiguranja. Premijski udio ovog osiguravatelja na tržištu BiH na kraju decembra iznosio je 4,38 posto, a u FBiH 5,97 posto. U drugom dijelu ljestvice, od 11. do 18. mjesta, nalaze se osiguravatelji sa premijom iznad deset miliona maraka: Dunav (17,88 miliona KM), Drina (16,91 mil. KM), Zovko (16,65 mil. KM), Bobar (15,19 mil. KM), a prati ih Brčko-gas osiguranje (14,05 mil. KM), Nešković (13,26 mil. KM), Grawe BL (11,46 mil. KM) i ASA osiguranje (10,80 mil. KM). Sukladno ostvarenoj premiji u 2013. godini, i njihovi tržišni udjeli u BiH su skromni i kreću se od 3,39 posto (Dunav) do 2,05 posto (ASA). Osiguravatelje sa premijom ispod deset miliona maraka predvodi Krajina osiguranje (9,1 mil. KM) sa udjelom na tržištu BiH od 1,72 posto (u RS 6,48%). Slijedi Camelija sa premijom od 8,9 miliona KM i udjelom u BiH od 1,69 i u FBiH od 2,30%, Triglav a.d. Banja Luka sa premijom od 8,12 miliona KM (1,54% u BiH, a 5,79% u RS).

Na samom začelju su Aura osiguranje sa premijom od 5,94 miliona KM (u BiH tržni udjel 1,13%, u RS 4,24%), te Mikrofin osiguranje sa premijom od 5 miliona KM i tržišnim udjelom u BiH od svega 0,95 posto, odnosno u RS-u tržišni udio 3,58 posto.

Izvor: http://svijetosiguranja.hr/

Povezani članci

Nova tri osiguravatelja agresivna u borbi za pozicije na bh. tržištu

Nova tri osiguravatelja agresivna u borbi za pozicije na bh. tržištu 0

Tri nova osiguravajuća društva u Bosni i Hercegovini, osnovana u ovoj godini, zauzimaju svoje pozicije

Dragan Šumatić novi direktor Atos osiguranja

Dragan Šumatić novi direktor Atos osiguranja 0

Dragan Šumatić, diplomirani ekonomista iz Doboja, imenovan je za generalnog direktora Atos osiguranja (nekadašnje Bobar

Tržište osiguranja RS poraslo za 11 odsto

Tržište osiguranja RS poraslo za 11 odsto 0

BANJALUKA, Tržište osiguranja Republike Srpske zabilježilo je rast u prvih sedam mjeseci ove godine od

Komentari