Novac.ba | Homepage

Mikro Aldi

Adresa Panorama bb
Sjedište Goražde
Fax + 387 38 221 004
Call centar + 387 38 226 456
Email info@mikroaldi.org
Website www.mikroaldi.org
O nama:
Osnovana: 1996.
Vlasništvo:
Kontakt osoba:
Kontakt E-mail
Kontakt Telefon
Najnovije vijesti