Novac.ba | Homepage

Prva islamska Mikro Kreditna Fondacija

Adresa Jukićeva 75
Sjedište Sarajevo
Fax + 387 33 666 233
Call centar + 387 33 666 234
Email info@mfi.ba
Website www.mfi.ba
O nama:
Osnovana: 2001.
Vlasništvo:
Kontakt osoba:
Kontakt E-mail
Kontakt Telefon
Najnovije vijesti