Novac.ba | Homepage

Sinergija Plus

Adresa Mladena Stojanovića 111
Sjedište Banja Luka
Fax + 387 051 332 602
Call centar + 387 051 332 600
Email info@mkosinergijaplus.org
Website www.mkdsinergijaplus.org
O nama:
Osnovana: 1997.
Vlasništvo:
Kontakt osoba:
Kontakt E-mail
Kontakt Telefon
Najnovije vijesti