Novac.ba | Homepage

Ekspoziture MKO

Sve ekspoziture Adria Mikro

Adresa: Kneza Višeslava 14, Mostar
Radno vrijeme (subotom): 08:00 - 17:00
Telefon: +387 36 348 891 Fax:
Usluge: Krediti
Adresa: Splitska 15, Mostar
Radno vrijeme (subotom): 08:00 - 17:00 (09:00 - 13:00 )
Telefon: +387 36 334 257 Fax:
Usluge: Krediti