Novac.ba | Homepage

Ekspoziture MKO

Sve ekspoziture Prva islamska Mikro Kreditna Fondacija

Adresa: Jukićeva 75, Sarajevo
Telefon: +387 33 666 233 Fax:
Usluge: Krediti
Adresa: Safet Bega Bašagića 39, Tuzla
Telefon: +387 61 720 838 Fax:
Usluge: Krediti
Adresa: , Zvornik
Telefon: +387 61 293 907 Fax:
Usluge: Krediti
Adresa: , Travnik
Telefon: +387 61 824 627 Fax:
Usluge: Krediti
Adresa: , Sanski Most
Telefon: +387 33 666 233 Fax:
Usluge: Krediti
Adresa: , Ustikolina
Telefon: +387 33 666 233 Fax:
Usluge: Krediti