Novac.ba | Homepage

Ekspoziture MKO

Sve ekspoziture Zdravo

Adresa: Stepe Stepanovića 175 B, Banja Luka
Telefon: +387 51 238 000 Fax:
Usluge: Krediti
Adresa: T.C. "Milenijum", Derventa
Telefon: +387 53 311 990 Fax:
Usluge: Krediti
Adresa: Vidovdanska br. 1. , Gradiška
Telefon: +387 51 825 160 Fax:
Usluge: Krediti
Adresa: Njegoševa b.b., Novi Grad
Telefon: +387 52 720 800 Fax:
Usluge: Krediti