Novac.ba | Homepage

Mikrokreditne organizacije u Bosni i Hercegovini

Adresa: Save Kovačevića 23
Telefon: Fax: +387 051 301 535
Email: mikrofin@mikrofin.com
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Bulevar Stepe Stepanovića 175 B
Telefon: Fax: + 387 051 238 001
Email: info@zdravo.org
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Kneza Višeslava 14
Telefon: Fax: +387 36 348 890
Email: info@adria-mikro.com
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Jovana Dučića 42
Telefon: Fax: + 387 51 218 345
Email: alfaplus@blic.net
Web:
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Braće Mažar i majke Marije 52
Telefon: Fax: +387 51 213 450
Email: mkfdeltaplus@yahoo.com
Web:
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Džemala Bijedića bb
Telefon: Fax: + 387 33 754
Email: office@mkoeki.com
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Skenderija 68
Telefon: Fax: + 387 33 250 581
Email:
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Skenderija 13
Telefon: Fax: + 387 33 564 201
Email: info@lok.ba
Web: www.lok.ba
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 59
Telefon: Fax: + 387 33 205 737
Email: iso@melaha.ba
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Bosne srebrene bb
Telefon: Fax: + 387 35 252 448
Email: mi-bospo@mi-bospo.org
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Vojvode Radomira Putnika 2A
Telefon: Fax: +387 050 371 161
Email: dragicaj@teol.net
Web:
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Marka Marulića 2/VI
Telefon: Fax: +387 33 717 140
Email: mikra@mikra.ba
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Panorama bb
Telefon: Fax: + 387 38 221 004
Email: info@mikroaldi.org
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Mome Vidovića 11
Telefon: Fax: +387 51 740 865
Email: mkomikrokredit@spinter.net
Web:
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Miloša Obilića 49
Telefon: Fax: +387 055 212 667
Email: nedeljko.sebez@profinova.net
Web:
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: 15. maja bb
Telefon: Fax: + 387 35 300 269
Email: partner@partner.ba
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Bistrik Medresa 43
Telefon: Fax: + 387 33 446 583
Email: hq@prizma.ba
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Jukićeva 75
Telefon: Fax: + 387 33 666 233
Email: info@mfi.ba
Web: www.mfi.ba
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 66
Telefon: Fax: +387 51 490782
Email: ppmikro@teol.net
Web:
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Mehmedalije Tarabara 10
Telefon: Fax: +387 32 405 606
Email: mikrosanizenica@yahoo.com
Web:
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Mladena Stojanovića 111
Telefon: Fax: + 387 051 332 602
Email: info@mkosinergijaplus.org
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 51
Telefon: Fax: + 387 33 724 211
Email: sunrise@microsunrise.ba
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura
Adresa: Azize Šaćirbegović 128
Telefon: Fax: + 387 33 720 949
Email: vorttdoo@yahoo.com
Web:
Usluge: Krediti
Ekspoziture: Lokacija ekspozitura