Novac.ba | Homepage

Lido osiguranje d.d.

Adresa Hifizi Bjelavca 82
Sjedište Aleksandrovac
Kontakt Tel: +387 33 776 388 | Fax: +387 33 776 399
Kontakt Osoba
Call centar +387 33 776 388
Email info@lido-osiguranje.com
Website www.lido-osiguranje.com
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovano:
Kapital:
Vlasništvo:
Aktiva: