Novac.ba | Homepage

Merkur BH osiguranje d.d.

Adresa Fra Anđela Zvizdovića 1/A9
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 943 640 | Fax: +387 33 296 520
Kontakt Osoba
Call centar +387 33 943 640
Email info@merkur.ba
Website www.merkur.ba
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovano: 2003.
Kapital:
Vlasništvo:
Aktiva: