Novac.ba | Homepage

Sarajevo osiguranje d.d.

Adresa Čobanija 14
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 203 270 | Fax: +387 33 443 581
Kontakt Osoba
Call centar +387 33 203 270
Email info@sarajevoosiguranje.ba
Website www.sarajevoosiguranje.ba
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovano: 1945.
Kapital:
Vlasništvo:
Aktiva: