Novac.ba | Homepage

Uniqa osiguranje d.d.

Adresa Obala Kulina bana 19
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 289 000 | Fax: +387 33 289 010
Kontakt Osoba
Call centar +387 33 289 000
Email info@uniqa.ba
Website www.uniqa.ba
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovano: 1997.
Kapital:
Vlasništvo:
Aktiva: