Novac.ba | Homepage

Krajina osiguranje a.d.

Adresa Braće Pantića 2
Sjedište Banja Luka
Kontakt Tel: +387 51 228 820 | Fax: +387 51 228 844
Kontakt Osoba
Call centar +387 51 228 820
Email kros@inecco.net
Website www.krajinaosiguranje.ba/
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovano:
Kapital:
Vlasništvo:
Aktiva: