Novac.ba | Homepage

Mikrofin osiguranje a.d.

Adresa Aleja Save Kovačevića 59
Sjedište Banja Luka
Kontakt Tel: +387 51 225 840 | Fax: +387 51 225 841
Kontakt Osoba
Call centar +387 51 225 840
Email mfo@mikrofinosiguranje.com
Website www.mikrofinosiguranje.com
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovano:
Kapital:
Vlasništvo:
Aktiva: