Novac.ba | Homepage

ASA osiguranje d.d.

Adresa Bulevar Meše Selimovića 16
Sjedište Sarajevo
Kontakt Tel: +387 33 774 730 | Fax: +387 33 774 733
Kontakt Osoba
Call centar +387 33 774 730
Email info@asa-osiguranje.ba
Website www.asa-osiguranje.ba
Ekspoziture Lokacija ekspozitura
O nama:
Osnovano: 2007
Kapital:
Vlasništvo:
Aktiva: