Novac.ba | Homepage

Osiguravajuća društva u Bosni i Hercegovini

Adresa: Bulevar Meše Selimovića 16 Sarajevo
Call centar: +387 33 774 730 Fax: +387 33 774 733
Email: info@asa-osiguranje.ba
Adresa: Bulevar Srpske vojske 7 Banja Luka
Call centar: +387 51 456 680 Fax: +387 51 456 681
Email: auraos@teol.net
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo
Call centar: +387 33 755 450 Fax: +387 33 755 490
Email: info@bosna-sunce.ba
Adresa: 5. Korpusa 3 Bihać
Call centar: +387 37 224 110 Fax: +387 37 228 437
Email: camelija@bih.net.ba
Adresa: Nikole Kordića bb Ljubuški
Call centar: +387 39 839 100 Fax: +387 39 839 120
Email: cros@croatiaosiguranje.com
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo
Call centar: +387 33 755 515 Fax: +387 33 755 522
Email: euroherc@euroherc.ba
Adresa: Trg Solidarnosti 2 Sarajevo
Call centar: +387 33 772 500 Fax: +387 33 772 501
Email: office.sarajevo@grawe.ba
Adresa: Hifizi Bjelavca 82 Aleksandrovac
Call centar: +387 33 776 388 Fax: +387 33 776 399
Email: info@lido-osiguranje.com
Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1/A9 Sarajevo
Call centar: +387 33 943 640 Fax: +387 33 296 520
Email: info@merkur.ba
Adresa: Čobanija 14 Sarajevo
Call centar: +387 33 203 270 Fax: +387 33 443 581
Email: info@sarajevoosiguranje.ba
Adresa: Dolina 8 Sarajevo
Call centar: +387 33 252 111 Fax: +387 33 252 179
Email: info@triglavbh.ba
Adresa: Obala Kulina bana 19 Sarajevo
Call centar: +387 33 289 000 Fax: +387 33 289 010
Email: info@uniqa.ba
Adresa: Alaudin 1 Visoko
Call centar: +387 32 730 800 Fax: +387 730 830
Email: info@vgt.ba
Web: www.vgt.ba
Adresa: Golijašica bb Žepče
Call centar: +387 32 896 111 Fax: +387 32 897 801
Email: osiguranje@zovko.com
Adresa: Filipa Višnjića 211 Bijeljina
Call centar: +387 55 232 100 Fax: +387 55 210 898
Email: office@bobar.com
Adresa: Trg rudara 1 Milići
Call centar: +387 56 741 610 Fax: +387 56 741 610
Email: office@drina-osiguranje.com
Adresa: Veselina Masleše - Gospodska 28 Banja Luka
Call centar: +387 51 246 106 Fax: +387 51 211 686
Email: kosigdunav@inecco.net
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 109/2 Banja Luka
Call centar: +387 51 222 960 Fax: +387 51 222 951
Email: office.banjaluka@grawe.at
Adresa: Braće Pantića 2 Banja Luka
Call centar: +387 51 228 820 Fax: +387 51 228 844
Email: kros@inecco.net
Adresa: Aleja Save Kovačevića 59 Banja Luka
Call centar: +387 51 225 840 Fax: +387 51 225 841
Email: mfo@mikrofinosiguranje.com
Adresa: Sremska 3 Bijeljina
Call centar: +387 55 294 310 Fax: +387 55 294 317
Email: osneskov@teol.net
Adresa: Trg srpskih junaka 4 Banja Luka
Call centar: +387 51 221 050 Fax: +387 51 215 262
Email: imovina@triglavrs.ba
Adresa: Banjalučka bb Brčko
Call centar: +387 49 222 000 Fax: +387 49 239 931
Email: bgasosig@teol.net
Adresa: Ul. Kninska 1a Banja Luka
Call centar: +38751931100 Fax: +38751931101
Email: direkcija@wiener.ba