Novac.ba | Homepage
Poslije 25 godina Slovenija vraća štednju

Poslije 25 godina Slovenija vraća štednju

0 Comments 🕔29.May 2015

Slovenačka vlada usvojila je Prijedlog zakona o isplati deviznih štediša Ljubljanske banke i tako pristupila izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava.

U prijedlogu zakona, koji Državni zbor mora usvojiti do 16. jula, određeni su parametri verifikacijskog mehanizma zahtjeva i načini određivanja kamata za staru deviznu štednju.

U prijedlogu zakona sa kojim je Slovenija preuzela obavezu LB prema starim deviznim štedišama kod određivanja kamata se pošlo “od očuvanja imovine štediša, koji 25 godina nisu mogli doći do svoje štednje,” rekla je nakon sjednice vlade državna sekretarka u Ministarstvu za finansije Irena Sodin.

Kamatna stopa se sastoji iz više dijelova i do kraja 1991. godine su to ugovorne kamatne stope. Za 1992. godinu je kamatna stopa od šest odsto i proizlazi iz presude suda u Strazburu, a za period od početka 1993. godine do kraja 2015. godine je “izračunata ponderisana kamatna stopa od 1,79 odsto godišnje.”

U 2016. godini će biti moguće prve isplate.

Konverzija valuta u evro će biti izvršena prema kursevima zamjene između evra i pojedinih valuta područja evra na dan 1. januara 1999. godine, a ostalih prema kursu na dan početka važenja zakona.

Pravo na isplatu će imati imaoci devizne štednje u podružnicama LB Zagreb i Sarajevo na dan 31. decembra 1991. godine, kojima štednja još nije bila isplaćena, njihovi nasljednici i fizička lica na koja je ta štednja bila prenijeta, a sve pod uslovom da stara devizna štednja nije već bila prenijeta, isplaćena i iskorišćena na bilo koji način.

Imaoci prava svoje zahtjeve će moći da ulože od 1. decembra ove godine do kraja 2017. godine, a javni poziv za ulaganje zahtjeva će biti objavljen najkasnije do 1. novembra ove godine.

Rok za odlučivanje će biti tri mjeseca od prijema potpunog zahtjeva, a isplata će biti obavljena trideseti dan nakon punopravnosti zahtjeva na lični račun imaoca prava ili njegovog zastupnika, saopšteno je pored ostalog danas.
Preuzeto sa: b92.net

Povezani članci

Smanjen trgovinski deficit

Smanjen trgovinski deficit 0

SARAJEVO - Savjet ministara BiH usvojio je Analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH za period januar-septembar 2016.

‘Štampanje’ novca samo bi izazvalo destabilizaciju

‘Štampanje’ novca samo bi izazvalo destabilizaciju 0

Problemi Bosne i Hercegovine nisu monetarni, nego realni, zbog čega bilo kakvo "štampanje novca" ne

Prosječna bh. porodica u banci zadužena više od 7.000 KM

Prosječna bh. porodica u banci zadužena više od 7.000 KM 0

Prema podacima Centralne banke BiH, ukupna vrijednost kredita koje bh. stanovništvo otplaćuje iznosi blizu 8,5

Komentari