Novac.ba | Homepage

Iznosi provizija za novčane transakcije


Izračunaj provizije
 • Banka
 • Tip
 • Od iznosa
 • Do iznosa
 • Iznos provizije
 • RAC
 • 0 KM
 • 999999 KM
 • 0.5 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 0.8 KM
 • RAC
 • 101 KM
 • 1000 KM
 • 1 KM
 • RAC
 • 1000 KM
 • 99999 KM
 • 1.5 KM
 • RAC
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 5 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 999999 KM
 • 0.6 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 101 KM
 • 1000 KM
 • 1.2 KM
 • GOT
 • 1000 KM
 • 99999 KM
 • 2 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 6 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 99999 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 10000 KM
 • 1.8 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 5 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 500 KM
 • 0.8 KM
 • RAC
 • 501 KM
 • 99999 KM
 • 1.2 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 500 KM
 • 1.5 KM
 • GOT
 • 501 KM
 • 10000 KM
 • 2 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 6 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 0.5 KM
 • GOT
 • 101 KM
 • 1000 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 1001 KM
 • 99999 KM
 • 2 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 101 KM
 • 1000 KM
 • 2 KM
 • GOT
 • 1001 KM
 • 10000 KM
 • 3 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 10000 KM
 • 5 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 99999 KM
 • 10 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 1000 KM
 • 1.25 KM
 • GOT
 • 1001 KM
 • 99999 KM
 • 2 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 200 KM
 • 1.5 KM
 • GOT
 • 201 KM
 • 10000 KM
 • 2 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 5 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 999999 KM
 • 0.5 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 999999 KM
 • 1 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 10000 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 10000 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 6 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 999999 KM
 • 1.5 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 999999 KM
 • 1.8 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 999999 KM
 • 1 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 500 KM
 • 1 KM
 • RAC
 • 501 KM
 • 10000 KM
 • 1.5 KM
 • RAC
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 7.5 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 1000 KM
 • 1.7 KM
 • GOT
 • 1001 KM
 • 99999 KM
 • 2 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 999999 KM
 • 1 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 1000 KM
 • 1.7 KM
 • RAC
 • 1001 KM
 • 99999 KM
 • 2 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 10000 KM
 • 1.8 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 4 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 10000 KM
 • 1 KM
 • RAC
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 20 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 101 KM
 • 1000 KM
 • 2.5 KM
 • GOT
 • 1001 KM
 • 5000 KM
 • 3 KM
 • GOT
 • 5001 KM
 • 10000 KM
 • 3.2 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 7 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 0.8 KM
 • GOT
 • 101 KM
 • 1000 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 1001 KM
 • 5000 KM
 • 1.2 KM
 • GOT
 • 5001 KM
 • 10000 KM
 • 1.5 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 3 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 0.7 KM
 • RAC
 • 101 KM
 • 1000 KM
 • 1.5 KM
 • RAC
 • 1001 KM
 • 5000 KM
 • 2.5 KM
 • RAC
 • 5001 KM
 • 10000 KM
 • 3 KM
 • RAC
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 6.5 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 0.7 KM
 • RAC
 • 101 KM
 • 1000 KM
 • 1 KM
 • RAC
 • 1001 KM
 • 5000 KM
 • 1.2 KM
 • RAC
 • 5001 KM
 • 10000 KM
 • 1.5 KM
 • RAC
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 3 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 200 KM
 • 0.8 KM
 • RAC
 • 201 KM
 • 10000 KM
 • 1.1 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 200 KM
 • 1.3 KM
 • GOT
 • 201 KM
 • 10000 KM
 • 1.7 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 200 KM
 • 1.5 KM
 • GOT
 • 201 KM
 • 2000 KM
 • 1.8 KM
 • GOT
 • 2001 KM
 • 10000 KM
 • 3 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 10 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 0.75 KM
 • GOT
 • 101 KM
 • 1000 KM
 • 1.5 KM
 • GOT
 • 1001 KM
 • 5000 KM
 • 2.5 KM
 • GOT
 • 5001 KM
 • 10000 KM
 • 3.5 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 7 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 0.5 KM
 • GOT
 • 101 KM
 • 1000 KM
 • 0.75 KM
 • GOT
 • 1001 KM
 • 5000 KM
 • 1.25 KM
 • GOT
 • 5001 KM
 • 10000 KM
 • 1.75 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 3.5 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 20 KM
 • 0.5 KM
 • RAC
 • 21 KM
 • 100 KM
 • 1 KM
 • RAC
 • 101 KM
 • 500 KM
 • 1.3 KM
 • RAC
 • 501 KM
 • 3000 KM
 • 2 KM
 • RAC
 • 3001 KM
 • 10000 KM
 • 2.5 KM
 • RAC
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 4 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 20 KM
 • 0.5 KM
 • RAC
 • 21 KM
 • 100 KM
 • 1 KM
 • RAC
 • 101 KM
 • 500 KM
 • 2 KM
 • RAC
 • 501 KM
 • 3000 KM
 • 3.5 KM
 • RAC
 • 3001 KM
 • 10000 KM
 • 6.2 KM
 • RAC
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 9 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 0.85 KM
 • RAC
 • 101 KM
 • 500 KM
 • 1.25 KM
 • RAC
 • 501 KM
 • 5000 KM
 • 1.9 KM
 • RAC
 • 5001 KM
 • 10000 KM
 • 2.7 KM
 • RAC
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 4.1 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 1.25 KM
 • RAC
 • 101 KM
 • 500 KM
 • 2.25 KM
 • RAC
 • 501 KM
 • 5000 KM
 • 2.9 KM
 • RAC
 • 5001 KM
 • 10000 KM
 • 4.3 KM
 • RAC
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 8 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 50 KM
 • 0.7 KM
 • GOT
 • 51 KM
 • 100 KM
 • 0.8 KM
 • GOT
 • 101 KM
 • 300 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 301 KM
 • 1000 KM
 • 2.2 KM
 • GOT
 • 1001 KM
 • 5000 KM
 • 2.6 KM
 • GOT
 • 5001 KM
 • 10000 KM
 • 4 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 5 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 50 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 51 KM
 • 100 KM
 • 1.3 KM
 • GOT
 • 101 KM
 • 300 KM
 • 2.3 KM
 • GOT
 • 301 KM
 • 1000 KM
 • 3.2 KM
 • GOT
 • 1001 KM
 • 5000 KM
 • 4 KM
 • GOT
 • 5001 KM
 • 10000 KM
 • 6 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 9 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 500 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 501 KM
 • 3000 KM
 • 2 KM
 • GOT
 • 3001 KM
 • 10000 KM
 • 4 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 5 KM
 • GOT
 • 0 KM
 • 100 KM
 • 1 KM
 • GOT
 • 101 KM
 • 500 KM
 • 2 KM
 • GOT
 • 501 KM
 • 3000 KM
 • 4 KM
 • GOT
 • 3001 KM
 • 10000 KM
 • 6.5 KM
 • GOT
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 8 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 999999 KM
 • 0.6 KM
 • RAC
 • 0 KM
 • 300 KM
 • 0.8 KM
 • RAC
 • 301 KM
 • 500 KM
 • 1.5 KM
 • RAC
 • 501 KM
 • 1000 KM
 • 1.8 KM
 • RAC
 • 1001 KM
 • 2000 KM
 • 2 KM
 • RAC
 • 2001 KM
 • 10000 KM
 • 3 KM
 • RAC
 • 10001 KM
 • 99999 KM
 • 6 KM