Novac.ba | Homepage

Intesa Sanpaolo Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
10000 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 150 KM
EKS na prekoračenje: 12.50 %
NKS na prekoračenje: 12.5 %
Stalna primanja: Da
Dozvoljeno prekoračenje: 150 KM
Maksimalno prekoračenje: 10000 KM
O računu:
Dodatne usluge: bankovna kartica – Inspire VISA Electron debitna kartica (međunarodna kartica tekućeg računa), jednokratni nalog, isplatnica, trajni nalog
Potrebna dokumentacija: Lična karta Potvrda o prebivalištu CIPS
Posebne usluge: Dodatno dopušteno prekoračenje po tekućem računu za kupovinu na rate Uz redovno prekoračenje po tekućem računu, Banka može odobriti dodatno prekoračenje do visine redovnog prekoračenja po računu. Dodatno prekoračenje se koristi isključivo za kupovinu na rate.