Novac.ba | Homepage

Nova Banka Paket Osnovni

Tip računa:

Paket račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
4.5 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Paket račun
Mjesečno održavanje: 4.5 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja: Da
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: