Novac.ba | Homepage

UniCredit Bank d.d. Mostar Senior

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
3 KM
Maks. prekoračenje:
1.5 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 3 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 1.5 KM
O računu:
Dodatne usluge: U okviru Senior paketa dobijate : Tekući račun, Maestro kartica, Visa Classic kartica, SMS usluga, Mobilno bankarstvo (usluga m-ba), Trajni nalog, dopušteno prekoračenje neredovitim putem bez naplate naknade, 24 PLUS štedni proizvod - više kamatne stope na vašu štednju na 24 mjesec
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: