Novac.ba | Homepage

Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
 • ime i prezime,
 • stalnu adresu stanovanja,
 • datum i mjesto ro|enja,
 • JMBG ili broj putovnice i zemlja izdanja za nerezidenta,
 • ime tvrtke u kojoj je osoba zaposlena (ako je?),
 • opis izvora sredstava,
 • specimen potpisa,
 • službeni dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola i sl)
 • iste podatke i dokumente za opunomoćenike i zastupnike (kao za Klijenta),
 • drugo u skladu sa propisima (informacije i dokumenti).
 • Posebne usluge: