Novac.ba | Homepage

Žiro račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Žiro račun je račun namijenjen domaćim fizičkim licima za obavljanje trajne ili povremene djelatnosti.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
  • Kopija lične karte ovjerena od strane nadležnih organa
  • Original ili ovjerena kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a (obrazac PBA3).
  • Posebne usluge: