Novac.ba | Homepage

XS Paket

Tip računa:

Naknada otvaranja:
1 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa:
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: XS Paket je namjenjen populaciji studenata i volontera jer nudi idealnu kombinaciju bankarskih proizvoda i usluga po vrlo pristupačnoj cijeni.
Dodatne usluge:
  • Tekući račun,
  • Maestro debitna kartica,
  • netBanking (Internet bankarstvo),
  • SMS usluga,
  • Otvaranje trajnog naloga,
  • Izvodi putema e-mail-a.
  • Potrebna dokumentacija:
    Posebne usluge: