Novac.ba | Homepage

Žiro račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Žiro račun je poslovni račun, a mogu ga otvoriti domaća i strana fizička lica koja ostvaruju dohodak od obrta, slobodnih zanimanja i drugih samostalnih djelatnosti.Žiro računi su u KM. Sredstva na žiro računu formiraju se uplatom u gotovini ili doznakom sredstava od drugih fizičkih i pravnih osoba.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: