Novac.ba | Homepage

Osnovni paket

Tip računa:

Paket račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
2.49 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Paket račun
Mjesečno održavanje: 2.49 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
  • Tekući račun
  • Prekoračenje po tekućem računu
  • Visa Electron + dodatna kartica
  • Mjesečni izvještaj putem pošte ili e-mail-a
  • Trajni nalog
  • Potrebna dokumentacija:
    Posebne usluge: