Novac.ba | Homepage
Smanjen trgovinski deficit

Smanjen trgovinski deficit

0 Comments 🕔30.Nov 2016

SARAJEVO – Savjet ministara BiH usvojio je Analizu spoljnotrgovinske razmjene BiH za period januar-septembar 2016. godine u kojoj se navodi da je ukupna robna razmjena iznosila 18,67 milijardi KM, što je 174,06 miliona više nego u istom periodu 2015. godine.

Iz Savjeta ministara saopšteno je da je u perodu od januara do septembra trgovinski deficit smanjen za 3,23 odsto u odnosu na 2015. godinu i iznosio je 4,95 milijardi KM.

Izvoz je porastao za 2,54 odsto i iznosio je 6,86 milijardi KM, a uvoz je gotovo zadržan na nivou 2015. godine i iznosio je 11,81 milijardi KM.

Pokrivenost uvoza izvozom u periodu januar-septembar iznosila je 58,09 odsto, a EU je i dalje glavni spoljnotrgovinski partner BiH.

U ukupnom obimu robne razmjene EU učestvuje sa 65,7 odsto, a slijede zemlje potpisnice Sporazuma “CEFTA 2006”, koje učestvuju sa 13,36 odsto, dok sve ostale zemlje učestvuju sa 20,89 odsto.

Izvoz u EU učestvuje sa 72,82 odsto u ukupnom izvozu iz BiH, a uvoz iz zemalja EU učestvuje sa 61,65 odsto u ukupnom uvozu BiH.

Savjet ministara BiH usvojio je danas informaciju o “Paketu proširenja 2016” i zadužio Direkciju za evropske integracije (DEI) da u saradnji s nadležnim institucijama u BiH razradi mjere za provođenje prioriteta iz Izvještaja za BiH za 2016. godinu i izradi akcioni plan za njihovo sprovođenje.

Direkcija za evropske integracije pripremiće obrazac Akcionog plana za sprovođenje prioriteta iznesenih u Izvještaju o BiH za 2016. godinu.

Akcioni plan će sadržavati mjere za realizaciju 76 prioriteta iz više oblasti s ciljem nastavka reformi i daljeg napretka BiH, nakon što je Evropska komisija u izvještaju za 2016. godinu ocijenila da BiH ispunjava prioritete u vezi s reformama, a posebno one koji proizlaze iz Reformske agende.

Savjet ministara BiH je na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH donio odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH, u skladu sa Zakonom o strancima.

Odlukom je definisano da stranac prilikom ulaska u BiH u 2017. godini mora raspolagati sa 150 KM ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog dodatnog protokola pet na Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini, koji će biti upućen Predsjedništvu BiH, uz prijedlog da se ovlasti ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da ga prihvati na sjednici CEFTA zajedničkog odbora.

Zaključivanjem ovog protokola dodatno će se unaprijediti trgovina pojednostavljenjem inspekcije koja se odnosi na sve carinske postupke i smanjivanjem formalnosti, te razmjenom podataka između carinskih organa u mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonima BiH, navodi se u saopštenju.

Savjet ministara BiH donio je odluku o odobravanju 190.000 KM iz tekuće rezerve budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu Tužilaštvu BiH za finansiranje troškova nastalih u procesu ekshumacija koje se sprovode u cijeloj BiH.

Na sjednici je izmijenjena Odluka o odobravanju Projekta nabavke i izgradnje za regionalne centre i Centralnu kancelariju Uprave za indirektno oporezivanje BiH i izgradnje i rekonstrukcije graničnih prelaza.

Donošenjem ove odluke vrši se prealokacija neutrošenih sredstava za izgradnju regionalnih centara Tuzla i Sarajevo u iznosu od oko milion KM za izgradnju Graničnog prelaza Ivanjica, tako da neće biti novih izdvajanja u budžetu.

Na graničnom prelazu Ivanjica, koji je predviđen za promet robe koja podliježe fitosanitarnoj inspekciji, planirano je povećanje broja kontrolnih kabina za četiri sa pratećim instalacijama.

Na zahtjev inspekcijskih službi biće povećana i površina objekta za inspekcijske službe, a ovo novo projektno rješenje je dovelo do povećanja troškova izgradnje ovog graničnog prelaza, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Nezavisne.com

Povezani članci

Poboljšana procjena rasta američkog BDP-a u trećem kvartalu

Poboljšana procjena rasta američkog BDP-a u trećem kvartalu 0

WASHINGTON - Američko gospodarstvo u trećem je kvartalu poraslo snažnije nego što se prvotno procijenilo

Indeksi i dalje tonu, firme bježe sa berze

Indeksi i dalje tonu, firme bježe sa berze 0

BANJALUKA - Ukupan promet na dvije berze u BiH u prvoj polovini ove godine uzletio

‘Štampanje’ novca samo bi izazvalo destabilizaciju

‘Štampanje’ novca samo bi izazvalo destabilizaciju 0

Problemi Bosne i Hercegovine nisu monetarni, nego realni, zbog čega bilo kakvo "štampanje novca" ne

Komentari