Novac.ba | Homepage

Stambeni krediti – kalkulator

BankaNaziv kreditaNKSRok otplateNaknada
%
 • 2% jednokratno, min 30,00 KM
 • 2,50% od iznosa kredita, jednokratno
 • %
  %
 • 1,50% (za klijente koji primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • 2,00% (za klijente koji ne primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • Minimalni iznos naknade 50 KM
 • Nova banka ad %Naknada za obradu kredita: 1,70%, minimalno 50,00 KM
  Vakufska banka d.d. Dugoročni krediti BH i ino penzionerima %1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00
  Vakufska banka d.d. Dugoročni krediti nenamjenski krediti %1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00 max 500,00
  Vakufska banka d.d. Dugoročni krediti za kupovinu građevinskog materijala,namještaja,tehničkih uređaja, robe trajne po%1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00
  MF banka a.d. AGRO kredit%
  Sberbank BH d.d.Agro kredit za poljoprivrednike%
  UniCredit Bank d.d. MostarAkcija- Stambeni krediti%
  NLB Banka d.d. TuzlaAkcija-NLB Gotovinski i zamjenski krediti%
 • 1% min 20KM - kratkoročni
 • 1,5% min 40KM - dugoročni- za klijente koji primanja ostvaruju putem Banke
 • 0% - za nove klijente koji prenesu redovna mjesečna primanja na Banku
 • NLB Banka d.d. TuzlaAkcija-NLB Gotovinski i zamjenski krediti%
 • 1% min.20,00 KM - kratkoročni krediti
 • 1,5% min. 40,00 KM - dugoročni krediti
 • NLB Banka d.d. TuzlaAkcija-NLB Gotovinski i zamjenski krediti%1,5% min. 40,00 KM
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Auto kredit%2,00% od iznosa odobrenog kredita
  Auto krediti%1,5%, (min. 25 KM)
  Privredna banka SarajevoAuto krediti%
  Auto krediti%
 • Klijent Banke sa povlaštenim statusom 1.50% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • Ostali 2.50% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • Intesa Sanpaolo Banka d.d.Auto krediti- Akcija%1,50% od iznosa kredita
  Nova banka ad Autokrediti%
  1. 2%, min 50,00 KM; jednokratno
  1. Korisnik kredita može otplatiti ukupan iznos kredita i prije ugovorom definisanog roka uz obavještenja Banke o svojoj namjeri, u roku od tri dana prije namjeravane uplate iznosa kredita. Banka ima pravo da obračuna naknadu po prednje navedenom osnovu u iznosu od 1% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a iznos koji se vraća veći od 10.000,00 KM, a ako je ovaj period između otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći Banka ima pravo da obračuna naknadu u iznosu od 0,5% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje. Banka prednje navedeno pravo ostvaruje pod uslovima propisanim Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske;
 • ZiraatBank BH d.d.Autokrediti%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHBeskamatni robni krediti%Troškovi obrade 0%
  Sberbank BH d.d.BIZ kredit za registrovane i neregistrovane biznise%
  Sberbank BH d.d.Bonus kredit%
  BOR banka ddBOR - Kratkoročni nenamjenski kredit%
 • minimalno KM 25 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 20 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci
 • BOR banka ddBOR - Stambeni kredit%
 • minimalno KM 350 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 150 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci
 • Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.Brzi keš krediti %
  • Naknada za obradu kredita koja se plaća jednokratno, u momentu isplate kredita iz vlasitih sredstava korisnika ili iz sredstava odobrenog kredita
  - 1,75%, min 25 KM, za klijente sa “statusom klijent” - 2,00%, min 25 KM, za ostale klijente - 0,00%, za klijente koji zatvaraju obaveze u drugim finansijskim institucijama
  • Status klijenta tražilac kredita ostvaruje ako ispunjava jedan od slijedeća tri uslova:
  - prima platu/penziju najmanje 1 mjesec preko transakcionog računa u Hypo banci - ima KM/deviznu štednju najmanje 6 mjeseci s prosječnim stanjem sredstava u iznosu od 20% od iznosa traženog kredita - uredno otplatili kredit od Banke ili ga uredno otplaćuju najmanje 12 mjeseci
  • Troškovi vođenja i održavanja kreditnog računa: 1,00 KM mjesečno, fiksno za cijeli period trajanja kredita
  • Mjenica: 5 KM (Ukupan trošak mjenica zavisi od broja mjenica korišćenih u kreditnom poslu)
  Brzi kredit%2%
  Brzi krediti %
  Unicredit Bank a.d.Brzi krediti bez žiranata%2%
  Sparkasse Bank d.d.Caritas%
  Sberbank a.d.Depozitni kredit%
  Sberbank BH d.d.Dim kredit za poboljšanje uslova stanovanja%
  Investiciono-komercijalna banka d.d.Dugoročni akcijski krediti do 24 mjeseca%
 • 1,20% od iznosa odobrenog kredita za klijente koji redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci
 • 1,40% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente Banke
 • UniCredit Bank d.d. MostarDugoročni gotovinski hipotekarni krediti bez žiranata%
  UniCredit Bank d.d. MostarDugoročni gotovinski krediti sa ili bez žiranata%
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Dugorocni gotovinski nenamjenski kredit- Akcija%1.5% od iznosa kredita
  Komercijalno-investiciona banka d.d.Dugoročni gotovinski nenamjenski krediti %2%, min. 30,00 KM + 5,00 KM
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Dugoročni gotovinski nenamjenski krediti- Akcija%
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Dugoročni krediti %
  Komercijalna banka ADDugoročni krediti bez žiranata%
 • 1,50 % min 50,00 KM
 • 2,00 % min 50,00 KM
 • Komercijalna banka ADDugoročni krediti sa žirantima%
 • 2,00 % min 50,00 KM
 • 2,50 % min 50,00 KM
 • Komercijalna banka ADDugoročni krediti za poljoprivrednu proizvodnju%1%
  Bosna bank international d.d.Dugoročni mikrokredit za razvoj%Provizija za svaki kredit je 1,5% i naplaćuje se na odobreni iznos kredita.
  BOR banka ddDugoročni nenamjenski kredit%
 • minimalno KM 150 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 50 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci
 • Privredna banka SarajevoDugoročni nenamjenski krediti%
  ZiraatBank BH d.d.Dugoročni nenamjenski krediti fizičkih lica%
  ZiraatBank BH d.d.Dugoročni nenamjenski krediti fizičkih lica bez žiranata%
  Komercijalna banka ADDugoročni nenamjenski krediti za zaposlene u budžetskim institucijama%
 • 1,50 % min 50,00 KM
 • 2,00 % min 50,00 KM
 • UniCredit Bank d.d. MostarDugoročni potrošački krediti sa ili bez žiranata%
  UniCredit Bank d.d. MostarDugoročni potrošački krediti za financiranje studija/obrazovanja sa ili bez žiranata%
  Moja Banka ddDugoročni stambeni krediti%Od 1% od iznosa kredita maksimalno 1.000,00 KM
  Komercijalna banka ADDugoročno nenamjenski krediti obezbjeđeni hipotekom%
 • 1,50 % min 50,00 KM
 • 2,00 % min 50,00 KM
 • Sberbank BH d.d.Dugorogoročni gotovinski nenamjenski krediti%1.5% od iznosa kredita
  Sparkasse Bank d.d.Econ%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHEKI Kredit za poljoprivredu%Troškovi obrade kredita 2%
  Sberbank BH d.d.Ekspres kredit za potrošnju%
  UniCredit Bank d.d. MostarElastični krediti%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHFlexi Stambeni kredit%
  Sberbank a.d.Gotovinski kredit%
  NLB Razvojna bankaGotovinski kredit%
  • Za komitente Banke: 1,50% od iznosa kredita, jednokratno, min. 20 KM
  • Za ostale: 2,00% od iznosa kredita, jednokratno, min. 25 KM
  Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica - 5 KM). Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita (min. 50 KM). U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  NLB Razvojna bankaGotovinski kredit po posebnim uslovima %Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznos 1,50% od iznosa kredita. Za iznos kredita kojim se vrši otplata postojećeg kredita, naknada se ne obračunava Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice 1 mjenica - 5 KM. Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita min. 50 KM. U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena 1 opomena - 5 KM i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  Sberbank a.d.Gotovinski kredit za specijalne grupe klijenata%
  UniCredit Bank d.d. MostarGotovinski krediti bez žiranata s policom osiguranja života – Brzi krediti%
  UniCredit Bank d.d. MostarGotovinski krediti za umirovljenike%
  UniCredit Bank d.d. MostarGotovinski krediti-Akcija%
  Komercijalno-investiciona banka d.d.Gotovinski nenamjenski krediti na bazi 100%-tne oročene štednje%0,5%, min. 30,00 KM max. 300,00 KM
  Moja Banka ddHipotekarni kredit%Od 1,50% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 25,00 KM
  BOR banka ddHipotekarni kredit %
 • minimalno KM 350 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 150 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci
 • Privredna banka SarajevoHipotekarni kredit%
  NLB Banka d.d. TuzlaHipotekarni kredit%2%max
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Hipotekarni kredit%2,00% od iznosa odobrenog kredita
  Sberbank BH d.d.Hipotekarni kredit sa posebnom namjenom%1.5% od iznosa kredita
  Sberbank BH d.d.Hipotekarni kredit za kupovinu stambenih jedinica -Akcija%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHHIPOTEKARNI KREDIT za refinansiranje postojećih zaduženja%BEZ NAKNADE za obradu zahtjeva
  Komercijalno-investiciona banka d.d.Hipotekarni krediti%2% min. 30,00 KM + 5,00 KM
  Hipotekarni krediti%
 • Klijent Banke sa povlaštenim statusom1.50% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • Ostali 2.00% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • NLB Razvojna bankaHipotekarni krediti%Kamatna stopa na kredit zavisi od perioda otplate kredita.
  • Za kredite do 1 godine: 7,50% godišnje - fiksna stopa
  • Za kredite do 10 godina: 8,30% godišnje - fiksna stopa
  Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste. Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica – 5), troškove izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti, troškove procjene nekretnine (osim u slučaju kupovine nekretnine gdje se uzima kupoprodajna cijena ili procjena Poreske uprave), troškove ovjere založne izjave, troškove upisa založnog prava (prema tarifi nadležnog državnog organa). Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita (min. 50 KM). U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita - trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  NLB Banka d.d. TuzlaHIPOTEKARNI KREDITI - za primaoce plaća i zaposlene u budžetskim i javnim institucijama%2%max
  Sberbank a.d.Hipotekarni krediti za kupovinu kuće,stana ili poslovnog prostora%Naknada za obradu kredita
  • 1,50%
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Hipotekarni krediti-Akcija%1,50% od iznosa kredita
  Sberbank BH d.d.Hipotekarni za kupovinu stambenih jedinica%1,50% od iznosa kredita
  BOR banka ddHit Kredit%
 • minimalno KM 150 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 50 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci
 • Individualni Housing krediti%
  Individualni investcioni krediti%
  Individualni obrtni krediti %
  Individualni potrošački krediti %
  Individualni potrošački robni kredit%
  ZiraatBank BH d.d.Investicioni krediti%
  MF banka a.d. Investicioni krediti%
  NLB Razvojna bankaInvesticioni krediti za fizička lica%
  Pavlović International Bank a.d.IRB RS-stambeni krediti%Jednokratna naknada za obradu kredita koja se plaća u momentu puštanja kredita u korištenja 0,50 % od iznosa odobrenog kredita
  Sberbank a.d.Iskupni gotovinski i ostali nenamjenski hipotekarni krediti%Naknada za obradu kredita
  • 1,50%
  Minimalni mjesečni anuitet
  • 50,00 KM
  Nova banka ad Jetimski kredit%
  Union banka d.d.Komisioni krediti%
  Kratkoročna pozajmica za poduzetnike%
  Kratkoročne pozajmice za poljoprivrednike%
  Kratkoročne pozajmice za stanovništvo%
  UniCredit Bank d.d. MostarKratkoročni gotovinski krediti sa ili bez žiranata%
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Kratkoročni gotovinski nenamjenski - Akcija%1,50% od iznosa kredita
  Komercijalno-investiciona banka d.d.Kratkoročni gotovinski nenamjenski krediti %2%, min. 30,00 KM + 5,00 KM
  Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.Kratkoročni keš krediti%
  • Naknada za obradu kredita koja se plaća jednokratno, u momentu isplate kredita iz vlasitih sredstava korisnika ili iz sredstava odobrenog kredita
  - 1,75%, min 25 KM, za klijente sa “statusom klijent” - 2,00%, min 25 KM, za ostale klijente - 0,00%, za klijente koji zatvaraju obaveze u drugim finansijskim institucijama
  • Status klijenta tražilac kredita ostvaruje ako ispunjava jedan od slijedeća tri uslova:
  - prima platu/penziju najmanje 1 mjesec preko transakcionog računa u Hypo banci - ima KM/deviznu štednju najmanje 6 mjeseci s prosječnim stanjem sredstava u iznosu od 20% od iznosa traženog kredita - uredno otplatili kredit od Banke ili ga uredno otplaćuju najmanje 12 mjeseci
  • Troškovi vođenja i održavanja kreditnog računa: 1,00 KM mjesečno, fiksno za cijeli period trajanja kredita
  • Mjenica: 5 KM (Ukupan trošak mjenica zavisi od broja mjenica korišćenih u kreditnom poslu)
  Kratkoročni kredit za registraciju i osiguranje vozila%1.50% od iznosa kredita (min 10.00 KM)
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Kratkoročni krediti %
  Komercijalna banka ADKratkoročni krediti bez žiranata%
 • 1,50 % min 25,00 KM
 • 2,00 % min 25,00 KM
 • Komercijalna banka ADKratkoročni krediti sa žirantima%
 • 2,00 % min 25,00 KM
 • 2,50 % min 25,00 KM
 • Komercijalna banka ADKratkoročni krediti za poljoprivrednu proizvodnju%1%
  Privredna banka SarajevoKratkoročni nenamjenski krediti%
  Hypo Alpe-Adria-Bank d.dKratkoročni nenamjenski krediti%
  • Za obradu kreditnog zahtjeva (obračunava se na iznos kredita i naplaćuje jednokratno po plasmanu kredita jednokratno):

  1) 1,75% min 25,00 KM za klijente sa „statusom klijent“

  2) 2,00% min 25,00 KM za ostale klijente

  3) 0,00% - ukoliko se iz odobrenog Nenamjenskog kredita zatvara kredit, prekoračenje ili kartica drugoj financijskoj instituciji u cijelosti

  • Za vođenje kreditnog računa
  1,00 KM mjesečno (uz anuitet)
  Sberbank BH d.d.Kratkoročni nenamjenski krediti%3,90% od iznosa kredita, min. 50 KM
  ZiraatBank BH d.d.Kratkoročni nenamjenski krediti fizičkih lica%
  UniCredit Bank d.d. MostarKratkoročni potrošački krediti sa ili bez žiranata%
  UniCredit Bank d.d. MostarKratkoročni potrošački krediti za financiranje studija/obrazovanja sa ili bez jamaca%
  BOR banka ddKredit na osnovnu namjenskog depozita%
  Komercijalna banka ADKredit plus%
 • 1,00%
 • 1,50%
 • Raiffeisen Bank d.d. BiHKredit PLUS%
  1. Jednokratna naknada
  2%, min 20 KM
  1. Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa
  1 KM
 • Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju%Od 1,5% do 2% zavisno od iznosa kredita.
  MF banka a.d. Kredit za energetsku efikasnost% 2,0% od iznosa odobrenog kredita ukoliko je isplata kredita putem banke
  Unicredit Bank a.d.Kredit za kupovinu lap-top računara%3% za kredite do 1 godine - bez kamate 1% za kredite od 1 do 3 godine
  Sberbank BH d.d.Kredit za kupovinu motornog vozila i polaganje vozačkog ispita%1,50% od iznosa kredita za korisnike Plus Paketa niže naknade i do 0,50 pp
  Unicredit Bank a.d.Kredit za kupovinu poslovnog prostora%
  • od 0% na iznos kredita koji se odobrava za otkup kredita u drugoj banci
  • 0.40% za korisnike Premium paketa
  • 0.50% za klijente koji primaju platu preko naše Banke
  • 1.50% za ostale
  Moja Banka ddKredit za kupovinu vozila%Od 1,50% od iznosa kredita, min. KM 40,00 (bez maximuma)
  Raiffeisen Bank d.d. BiHKredit za mali biznis%Troškovi obrade kredita 2%
  Kredit za mikrobiznis u poljoprivredi%
 • 1% - za pravna lica (registrovana u sudu)
 • 0,5% - (registrovani samo u APIF-u)
 • MF banka a.d. Kredit za obrtna sredstva%2% od iznosa odobrenog kredita ukoliko je isplata kredita putem banke i 2,5% od iznosa odobrenog kredita ukoliko je isplata kredita putem Partner blagajne. Minimalni iznos provizije 40 KM.
  Kredit za polise osiguranja – kamata 0%%Za sve iznose kredita 3%, minimalno 20 KM.
  Kredit za poljoprivredu%od 1,5% do 2% zavisno od iznosa kredita
  Raiffeisen Bank d.d. BiHKredit za posebne namjene - Specijalna ponuda za kreditiranje usluge čuvanja matičnih ćelija%Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa:
  • 1 KM
  Jednokratna naknada
  • 2% od odobrenog iznosa, min 20 KM za kijente Banke
  • 3% od odobrenog iznosa,min 25 KM za ostale
  Raiffeisen Bank d.d. BiHKredit za poslovni prostor sa hipotekom% Jednokratna naknada
  • 1,5% od iznosa odobrenog kredita za obradu kredita
  Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa
  • 1 KM
  Kredit za preduzetnike%Od 1,5% do 2% zavisno od iznosa kredita i roka otplate.
  Kredit za preduzetnike%Od 1,5% do 2% zavisno od iznosa kredita i roka otplate.
  ProCredit BankKredit za rasterećenje namjenskih kreditnih obaveza%
  ProCredit BankKredit za rasterećenje nenamjenskih kreditnih obaveza%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHKredit za refinansiranje postojeće zaduženosti%BEZ NAKNADE za obradu zahtjeva
  Komercijalna banka ADKredit za refinansiranje postojećih zaduženja%Bez naknade za obradu zahtjeva za dio koji se koristi za refinansiranje, 1,20% za dio koji se troši nenamjenski.
  MF banka a.d. Kredit za registraciju motornih vozila%40,00 KM
  MF banka a.d. Kredit za solarnu energiju/uštedu energije%
  MF banka a.d. Kredit za stalna sredsta - Investitor%2% od iznosa odobrenog kredita ukoliko je isplata kredita putem banke i 2,5% od iznosa odobrenog kredita ukoliko je isplata kredita putem Partner blagajne. Minimalni iznos provizije 40 KM.
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Krediti bez jamaca%
  BOR banka ddKrediti bez jemaca%
 • minimalno KM 150 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 50 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci
 • Vakufska banka d.d.Krediti bez žiranata - do 5 godina%Već od 2% od iznosa kredita, min. KM 30,00
  Unicredit Bank a.d.Krediti bez žiranata uz mogućnost obezbjeđenja polisom osiguranja%
  Vakufska banka d.d.Krediti BH i ino penzionerima%1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00
  Union banka d.d.Krediti imaocima kartice Banke%
  Sberbank a.d.Krediti iz razvojnog programa Republike Srpske %
  Krediti iz sredstava Japanskih grantova%1%
  Krediti iz sredstava opština - Opština Bileća%5%
  Krediti iz sredstava opština - Opština Trebinje%Plaća se iz sredstava Opštine Trebinje
  Vakufska banka d.d.Krediti koji su pokriveni depozitom%
  Hypo Alpe-Adria-Bank d.dKrediti na 24 za 24%
  • Za obradu kreditnog zahtjeva (obračunava se na iznos kredita i naplaćuje jednokratno po plasmanu kredita jednokratno):

  1) 1,75% min 25,00 KM za klijente sa „statusom klijent“

  2) 2,00% min 25,00 KM za ostale klijente

  3) 0,00% - ukoliko se iz odobrenog Nenamjenskog kredita zatvara kredit, prekoračenje ili kartica drugoj financijskoj instituciji u cijelosti

  • Za vođenje kreditnog računa
  1,00 KM mjesečno (uz anuitet)
  Union banka d.d.Krediti na bazi depozita sa 100% pokrićem%
  Krediti na bazi oročenog depozita% 1% (min. 25 KM)
  Pavlović International Bank a.d.Krediti na bazi oročenog depozita 1:1%
  Pavlović International Bank a.d.Krediti na bazi oročenog depozita 1:2%
  Sparkasse Bank d.d.Krediti namijenjeni za kupovinu novih i polovnih vozila %
 • 1,50% (za klijente koji primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • 2,00% (za klijente koji ne primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • NLB Razvojna bankaKrediti obezbjeđeni namjenskim depozitom (100%)%Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi 0,50% od iznosa kredita, jednokratno, min. 20 KM Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica - 5 KM). Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita (min. 50 KM). U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  Vakufska banka d.d.Krediti obezbjeđeni polisom osiguranja Banci prihvatljive osiguravajuće kuće %
  ProCredit BankKrediti po tekućem računu%1 % (min 10 KM)
  Vakufska banka d.d.Krediti po tekućem računu– dozvoljeno prekoračenje %
  Privredna banka SarajevoKrediti po tekućim računima%
  NLB Razvojna bankaKrediti po transakcionom računu%Naknada za obradu zahtjeva iznosi 10 KM. Za svako produženje ugovora, odnosno roka korišćenja, Banka obračunava i naplaćuje naknadu, u skladu sa uslovima koji budu važili u momentu produženja roka korišćenja kredita. Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica - 5 KM). Ukoliko se u periodu korišćenja kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od iznosa odobrenog limita (min. 50 KM). U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  Krediti podrške%
  Pavlović International Bank a.d.Krediti poljoprivrednicima%
  • 1,50% (jednokatno za kratkoročne do 12 mjeseci min. 40,00 KM)
  • 2,50% (jednokratno za dugoročne preko 12 mjeseci min. 100,00KM)
  Nova banka ad Krediti sa 100% depozitom%
  1. 0,75% min 20,00 KM; jednokratno
  1. Korisnik kredita može otplatiti ukupan iznos kredita i prije ugovorom definisanog roka uz obavještenja Banke o svojoj namjeri, u roku od tri dana prije namjeravane uplate iznosa kredita. Banka ima pravo da obračuna naknadu po prednje navedenom osnovu u iznosu od 1% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a iznos koji se vraća veći od 10.000,00 KM,a ako je ovaj period između otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći Banka ima pravo da obračuna naknadu u iznosu od 0,5% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje.Banka prednje navedeno pravo ostvaruje pod uslovima propisanim Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
 • Nova banka ad Krediti sa polisom Dunav osiguranja%
  1. 2,2% od iznosa kredita jednokratno do 12 mjeseci
  1. 3,65% od iznosa kredita jednokratno od 13 do 24 mjeseca
  1. 4,40% od iznosa kredita jednokratno od 25 do 36 mjeseci
 • Nova banka ad Krediti sa polisom Jahorina osiguranja%
 • 2% jednokratno, min 30,00 KM
 • 2,50% od iznosa kredita, jednokratno
 • Nova banka ad Krediti sa polisom Merkur osiguranja%
 • 1,00 KM mjesečno unaprijed za cijeli period otplate kredita
 • 0,5% na iznos kredita, jednokratno, unaprijed, min 30,00 KM
 • Krediti za bezbrižnu jesen%
  Nova banka ad Krediti za čuvanje matičnih ćelija%3% min,30 KM jednokratno
  Krediti za čuvanje matičnih ćelija.%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHKrediti za domaćinstvo%Troškovi obrade kredita 2,5%
  Sparkasse Bank d.d.Krediti za finansiranje studija/ obrazovanja. %
 • 1,50% (za klijente koji primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • 2,00% (za klijente koji ne primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • MF banka a.d. Krediti za finansiranje aktivnosti za poboljšanje uslova stanovanja i kvalitete života% 2% od iznosa odobrenog kredita ukoliko je isplata kredita putem banke i 2,5% od iznosa odobrenog kredita ukoliko je isplata kredita putem Partner blagajne. Minimalni iznos provizije 40 KM.
  NLB Razvojna bankaKrediti za finansiranje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije%Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi 0,80% od iznosa kredita, jednokratno, za kredite do 1 godine i 1% od iznosa kredita, jednokratno, za kredite preko 1 godine. Korisnik je u obavezi da plati i trošak za mjenice 1 mjenica - 5 KM, troškove izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti, troškove procjene nekretnine osim u slučaju kupovine nekretnine gdje se uzima kupoprodajna cijena ili procjena Poreske uprave, troškove ovjere založne izjave, troškove upisa založnog prava prema tarifi nadležnog državnog organa. Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita min. 50 KM. U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena 1 opomena - 5 KM i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  Sparkasse Bank d.d.Krediti za finansiranje i čuvanje matičnih ćelija%
 • 1,50% (za klijente koji primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • 2,00% (za klijente koji ne primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • Moja Banka ddKrediti za finansiranje plaćanja školarine%Prema važećoj „Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO 2,00%
  MF banka a.d. Krediti za finansiranje poslovnih aktivnosti %2% od iznosa odobrenog kredita ukoliko je isplata kredita putem banke i 2,5% od iznosa odobrenog kredita ukoliko je isplata kredita putem Partner blagajne. Minimalni iznos provizije 40 KM.
  Vakufska banka d.d.Krediti za finansiranje,izgradnju,dogradnju i kupovinu stanova/kuća%1.8% min.
  UniCredit Bank d.d. MostarKrediti za fizička lica koja se bave kućnom radinošću%3%
  ZiraatBank BH d.d.Krediti za građevinsku dogradnju, renoviranje i adaptaciju%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHKrediti za individualne poljoprivredne proizvođače%Jednokratna naknada
  • 1,5% od iznosa odobrenog kredita
  Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa:
  • 1 KM
  Pavlović International Bank a.d.Krediti za kupovinu automobila i skutera%
  • 2,00% (jednokatno za klijente Banke min. 100,00 KM)
  • 3,00% (jednokratno za ostale klijente min. 100,00KM)
  Komercijalna banka ADKrediti za kupovinu motornih vozila i traktora uz subvenciju Vlade%0,50%
  Komercijalna banka ADKrediti za kupovinu motornih vozila starosti do 5 godina i novih traktora%
 • 1,50 % min 50,00 KM
 • 2,00 % min 50,00 KM
 • Krediti za kupovinu novih i polovnih automobila%
 • 1,50% (za klijente koji primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • 2,00% (za klijente koji ne primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije%1% (min. 20 KM)
  Nova banka ad Krediti za kupovinu poslovnih prostora%
  1. 1,5% jednokratno
  1. Korisnik kredita može otplatiti ukupan iznos kredita i prije ugovorom definisanog roka uz obavještenja Banke o svojoj namjeri, u roku od tri dana prije namjeravane uplate iznosa kredita. Banka ima pravo da obračuna naknadu po prednje navedenom osnovu u iznosu od 1% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a iznos koji se vraća veći od 10.000,00 KM, a ako je ovaj period između otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći Banka ima pravo da obračuna naknadu u iznosu od 0,5% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje. Banka prednje navedeno pravo ostvaruje pod uslovima propisanim Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske
 • Intesa Sanpaolo Banka d.d.Krediti za kupovinu poslovnog prostora%2,00 % od iznosa odobrenog kredita za adaptaciju, dovršenje i dogradnju stambenih prostora, kuća, apartmana, garaža i poslovnih prostora
  Investiciono-komercijalna banka d.d.Krediti za kupovinu stanova u izgradnji%
 • 1,00% od iznosa odobrenog kredita za klijente koji redovna mjesečna primanja ostvaruju preko računa u Banci
 • 1,50% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente Banke
 • UniCredit Bank d.d. MostarKrediti za kupovinu vozila%
  NLB Razvojna bankaKrediti za kupovinu vozila %ul>
 • Za komitente Banke: 1,50% od iznosa kredita, jednokratno
  • Za ostale: 2,00% od iznosa kredita, jednokratno
  Pavlović International Bank a.d.Krediti za kupovinu, adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata%
  • 2,00% (jednokatno za klijente Banke min. 100,00 KM)
  • 3,00% (jednokratno za ostale klijente min. 100,00KM)
  Komercijalna banka ADKrediti za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora%
 • 1 % min 100,00 KM
 • 1,50 % min 100,00 KM
 • Krediti za ljetovanje%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHKrediti za nabavku vozila%Jednokratna naknada za obradu kredita:
  • 1,8% od iznosa odobrenog kredita, min. 150 KM za klijente Banke
  • 2% od iznosa odobrenog kredita, min. 200 KM - za ostale
  Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa:
  • 1 KM
  BOR banka ddKrediti za obrazovanje%
 • minimalno KM 30 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 20 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci
 • Komercijalna banka ADKrediti za penzionere%
 • 1,50 % min 25,00 KM
 • 1,50 % min 25,00 KM
 • Moja Banka ddKrediti za penzionere%
   Prema važećoj „Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO
  • 0,80% od iznosa kredita,min KM 10,00 za penzionere koji primaju penziju preko Banke
  • 1,20% od iznosa kredita min. KM 15,00 za ostale penzionere
  Unicredit Bank a.d.Krediti za penzionere%Naknada: 4,5% - za kredite bez žiranta 2,0% - za kredite sa žirantom
  BOR banka ddKrediti za penzionere%
 • minimalno KM 10 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 10 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci
 • UniCredit Bank d.d. MostarKrediti za penzionere%3%
  Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.Krediti za penzionere%
  NLB Razvojna bankaKrediti za penzionere%Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi 1,50% od iznosa kredita, jednokratno, min. 20 KM. Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica - 5 KM). Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita (min. 50 KM). U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  UniCredit Bank d.d. MostarKrediti za poboljšanje uslova stanovanja%3%
  Union banka d.d.Krediti za početak poslovne aktivnosti%
  UniCredit Bank d.d. MostarKrediti za podizanje standarda% 3%
  Union banka d.d.Krediti za poljoprivredu%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHKrediti za poljoprivredu %Troškovi obrade kredita 2%
  Bosna bank international d.d.Krediti za poljoprivredu%Provizija za svaki kredit je 1,5% i naplaćuje se na odobreni iznos kredita.
  Krediti za poljoprivredu %
  NLB Razvojna bankaKrediti za poljoprivredu%
  • Za komitente Banke: 1,50% od iznosa kredita, jednokratno, min. 20 KM
  • Za ostale: 2,00% od iznosa kredita, jednokratno, min. 25 KM
  Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica - 5 KM), troškove procjene pokretne/nepokretne imovine (osim kod kupovine nove pokretne imovine koja se uzima za obezbjeđenje kredita gdje nije potrebna procjena - uzima se fakturna vrijednost) i naknadu za upis založnog prava na pokretnu/nepokretnu imovinu (prema tarifi nadležnog državnog organa). Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita (min. 50 KM). U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  Krediti za poljoprivredu %2.50% od iznosa odobrenog kredita
  Krediti za poljoprivredu - Brčko distrikt BiH%
  Bosna bank international d.d.Krediti za preduzetnike%Provizija za svaki kredit je 1,5% i naplaćuje se na odobreni iznos kredita.
  Krediti za preduzetnike%
  Krediti za proizvođače krupnog voća%2.00% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno
  Krediti za proizvođače mlijeka%2.00% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno
  Krediti za proizvođače sitnog voća%2.00% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno
  Krediti za putovanja%
  Union banka d.d.Krediti za razvoj poslovne aktivnosti%
  Moja Banka ddKrediti za refinansiranje%Prema važećoj „Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO
  Pavlović International Bank a.d.Krediti za refinansiranje%
  • 2,00% (jednokratno za klijente Banke min. 30,00 KM)
  • 3,00% (jednokratno za ostale klijente min. 30,00 KM)
  ZiraatBank BH d.d.Krediti za refinansiranje%
  Krediti za registraciju vozila%2% (min. 20 KM)
  Krediti za registraciju vozila%
  ProCredit BankKrediti za renoviranje i adaptaciju%1%
  Krediti za školovanje%
  Krediti za školu%
  Investiciono-komercijalna banka d.d.Krediti za stambene potrebe mladih%1,50% od iznosa odobrenog kredita
  Unicredit Bank a.d.Krediti za studente i postdiplomce%bez kamate za kredite do 1 godine 9,85% - krediti od 1 do 5 godina
  Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.Krediti za studente i postdiplomce%
  • Hypo Visa Electron i Hypo Visa poklon kartice - BEZ NAKNADE
  • Hypo transakcioni račun - BEZ NAKNADE za otvaranje i vođenje računa
  • Hypo pozajmica / prekoračenje po transakcionom računu - do 200 KM, uz povoljniju kamatnu stopu
  NLB Razvojna bankaKrediti za studente i postdiplomce%Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznos 1,50% od iznosa kredita, jednokratno, min. 20 KM Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica - 5 KM). Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita (min. 50 KM). U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  Nova banka ad Krediti za vojne penzionere%1,50% jednokratno, min 20,00 KM
  Krediti za zatvaranje - refinansiranje postojećih obaveza%
  Vakufska banka d.d.Krediti zaposlenicima firmi koje su značajni klijenti Banke i zaposlenicima Banke %
  Komercijalna banka ADKreditiranje usluga čuvanja matičnih ćelija%
 • 2,50 % min 50,00 KM
 • ZiraatBank BH d.d.Kreditna linija Republike Turske%
  Sparkasse Bank d.d.LOK 5000%
  Sparkasse Bank d.d.LOK Biznis%
  Sparkasse Bank d.d.LOK Housing%
  Sparkasse Bank d.d.LOK Nenamjenski kredit%
  Sparkasse Bank d.d.LOK Poduzetnik%
  Moja Banka ddLombardni kredit%1,25% od iznosa kredita , jednokratno - za sve klijente
  Unicredit Bank a.d.Lombardni kredit%1%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHLombardni kredit%Jednokratna naknada:
  • 0,5% od odobrenog iznosa kredita, min. 20 KM
  Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa
  • 1 KM
  Sberbank BH d.d.Lombardni kredit%1% od iznosa kredita
  Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.Lombardni krediti%
  • Korisnik kredita ima pravo na prijevremenu otplatu dijela ili cijelokupnog kredita, uz naknade kako slijedi:
  Za kredite sa fiksnom kamatnom stopom:

  • - za iznose kredita od 400 do 150 000 KM
  • – za iznos prijevremene otplate preko 10.000 KM i ako je do otplate kredita ostalo manje od godinu dana: 0,50% od preostalog iznosa kredita
  • - za iznose kredita od 400 KM do 150.000 KM

  – za iznos prijevremene otplate preko 10.000 KM i ako je do otplate kredita ostalo 1 godina i više: 1% od preostalog iznosa kredita
  • Ako klijent više puta u periodu od jedne godine radi djelomičnu otplatu glavnice kredita sa fiksnom kamatnom stopom, kada zbir iznosa koji se uplaćuju pređe 10.000 KM, potrebno mu je naplatiti nakandu za djelomičnu otplatu glavnice.
  - za kredite u iznosu do 400 KM i iznose preko 150.000 KM: a) iz novoodobrenog kredita: 0,50% na iznos glavnice koja se likvidira, min. 25 KM b) po ostalim osnovama: 2,00%, min. 50 KM
  Hypo Alpe-Adria-Bank d.dLombardni krediti%
  • Za obradu kreditnog zahtjeva po plasmanu kredita :

  1) 1,25% min 50,00 KM za klijente sa „statusom klijent“

  2) 1,50% min 50,00 KM za ostale klijente

  • Za vođenje kreditnog računa
  1,00 KM mjesečno (uz anuitet)
  UniCredit Bank d.d. MostarLombardni krediti%
  Union banka d.d.Mi - Bospo Kredit za unapređenje poljoprivrede%Bez troškova obrade kredita.
  UniCredit Bank d.d. MostarNamjenski kredit za kupovinu poslovnog prostora ili druge namjene%
  Unicredit Bank a.d.Namjenski kredit za kupovinu-izgradnju-adaptaciju%
  • od 0% na iznos kredita koji se odobrava za otkup kredita u drugoj banci
  • 0.40% za korisnike Premium paketa
  • 0.50% za klijente koji primaju platu preko naše Banke
  • 1.50% za ostale
  Vakufska banka d.d.Namjenski krediti za kupovinu automobila %1,8% od iznosa kredita min. KM 30,00
  Moja Banka ddNenamjenski dugoročni gotovinski kredit%Od 1,50% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 25,00 KM
  Raiffeisen Bank d.d. BiHNenamjenski hipotekarni kredit%Jednokratna naknada za obradu kredita:
  • 1% od iznosa odobrenog kredita
  Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa
  • 1 KM
  Unicredit Bank a.d.Nenamjenski hipotekarni kredit- Akcija%
  Sberbank a.d.Nenamjenski i zamjenski krediti%
  Moja Banka ddNenamjenski kratkoročni gotovinski kredit%Od 1,20% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 25,00 KM
  Unicredit Bank a.d.Nenamjenski kredit%
  Nova banka ad Nenamjenski kredit%Naknada za obradu kredita: 1,70%, minimalno 50,00 KM Naknada za vođenje kreditne partije: 1,50 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita
  Raiffeisen Bank d.d. BiHNenamjenski kredit na osnovu štednje%
  1. Jednokratna naknada
  Model 20 - 1%, min 20 KM Model 50 - 0,75%, min 20 KM
  1. Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa
  1 KM
 • Nenamjenski kredit stalno zaposlenim u budžetskim i javnim institucijama%
 • Klijent Banke sa povlaštenim statusom1.00% od iznosa kredita (min 30.00 KM)
 • Ostali 2.00% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • Sparkasse Bank d.d.Nenamjenski kredit za penzionere%1,00% min. 50,00 KM
  Nenamjenski krediti%2% (min. 25 KM)
  Vakufska banka d.d.Nenamjenski krediti %1,8% od iznosa kredita, min. KM 30,00 max 500,00
  Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.Nenamjenski krediti %
  • Naknada za obradu kredita koja se plaća jednokratno, u momentu isplate kredita iz vlasitih sredstava korisnika ili iz sredstava odobrenog kredita
  0,00%, za klijente koji zatvaraju obaveze u drugim finansijskim institucijama
  • 1. Kredit bez jemaca
  1,75% od iznosa odobrenog kredita, min 25 KM, max 2.000 KM-„status klijenta” 2,00% od iznosa odobrenog kredita, min 25 KM, max 2.000 KM- ostali klijenti
  • 2. Kredit sa jemcima
  1,50% od iznosa odobrenog kredita, min 25 KM, max 2.000 KM-„status klijenta” 1,75% od iznosa odobrenog kredita, min 25 KM, max 2.000 KM- ostali klijenti
  • 3. Kredit osiguran hipotekom
  2,00% od iznosa odobrenog kredita, min 25 KM, max 2.000 KM-„status klijenta” 2,25% od iznosa odobrenog kredita, min 25 KM, max 2.000 KM- ostali klijenti Tačan iznos naknade zavisi od kategorizacije klijenta u banci koja se utvrđuje tokom pregovaračke faze.
  • Troškovi vođenja i održavanja kreditnog računa: 1,00 KM mjesečno, fiksno za cijeli period trajanja kredita
  • Mjenica: 5 KM (Ukupan trošak mjenica zavisi od broja mjenica korišćenih u kreditnom poslu)
  • Ukoliko je kredit obezbijeđen nekretninom tražilac kredita ima trošak polise osiguranja nekretnine vinkulirane u korist banke, te trošak procjene vrijednosti nekretnine koju nudi k
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Nenamjenski krediti%2% od iznosa odobrenog kredita
  Vakufska banka d.d.Nenamjenski krediti obezbjeđeni hipotekom do 10 godina%
 • 1,5%od iznosa kredita jednokratno min KM 300,00,max KM 1.000,00 1,00%
 • 1,50% od iznosa kredita max KM 500,00
 • Nenamjenski krediti pokriveni depozitom%
 • Klijent Banke sa povlaštenim statusom 1.00% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • Ostali 1.50% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • Nenamjenski krediti pokriveni hartijama od vrijednosti (HOV)%
 • Klijent Banke sa povlaštenim statusom 1.50% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • Ostali 2.50% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • Nenamjenski krediti sa ili bez žiranata%
 • Klijent Banke sa povlaštenim statusom 1.50% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • Ostali 2.50% od iznosa kredita (min 50.00 KM)
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.dNenamjenski krediti uz valutnu klauzulu u EUR%
  • Za obradu kreditnog zahtjeva

  - obračunava se na iznos kredita i naplaćuje jednokratno po plasmanu kredita

  - 0,00% - ukoliko se iz odobrenog Nenamjenskog kredita zatvara kredit , prekoračenje ili kartica u drugoj financijskoj instituciji u cijelosti

  • Za vođenje kreditnog računa

  - 1,00 KM mjesečno (uz anuitet)
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Nenamjenski krediti za penzionere% 0,50% od iznosa kredita
  Privredna banka SarajevoNenamjenski krediti za penzionere%
  Nenamjenski krediti za penzionere i lica koja primaju invalidninu%
 • Uz jemca kao obezbjeđenje 1.50% od iznosa kredita (min 15 KM)
 • Uz polisu Dunav osiguranja 3.70% od iznosa kredita (premija osiguranja iznosi 2.20% od iznosa kredita)1.50% od iznosa
 • MF banka a.d. Nenamjenski krediti za preduzetnike%
  MF banka a.d. Nenamjenski krediti za stanovništvo%
  Nenamjenski krediti za studente%
 • Klijent Banke sa povlaštenim statusom 1.50% od iznosa kredita (min 20.00 KM)
 • Ostali 2.50% od iznosa kredita (min 20.00 KM)
 • Unicredit Bank a.d.Nenamjenski/zamjenski krediti bez žiranata- Akcija%
  NLB Razvojna bankaOkvirni kredit za poljoprivredne podsticaje%Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznos 0,80% od iznosa okvirnog kredita (minimum 50 KM) Korisnik kredita je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica - 5 KM). Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita (min. 50 KM). U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  Pametni krediti%
  Sberbank BH d.d.Penzionerski kredit%2% od iznosa kredita ili 50 KM fiksno za korisnike Paketa Senior Plus
  Sparkasse Bank d.d.Podrška poljoprivredi%
  Nova banka ad Poljoprivredni kredit%
  1. 1,50% jednokratno, min 50,00 KM
  1. Korisnik kredita može otplatiti ukupan iznos kredita i prije ugovorom definisanog roka uz obavještenja Banke o svojoj namjeri, u roku od tri dana prije namjeravane uplate iznosa kredita. Banka ima pravo da obračuna naknadu po prednje navedenom osnovu u iznosu od 1% od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a iznos koji se vraća veći od 10.000,00 KM, a ako je ovaj period između otplate i roka ispunjenja obaveza iz ovog ugovora jednak ili duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći Banka ima pravo da obračuna naknadu u iznosu od 0,5% iznosa koji se prijevremeno otplaćuje.Banka prednje navedeno pravo ostvaruje pod uslovima propisanim Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske
 • Nova banka ad Poljoprivredni krediti %0,5% jednokratno
  ZiraatBank BH d.d.Poljoprivredni krediti%
  Poljoprivredni krediti iz sredstava IRB-a% 0,5%
  Nova banka ad Poslovni kredit%
  Potrošači kredit%
  Union banka d.d.Potrošačke nenamjenske kredite%
  Bosna bank international d.d.Potrošački gotovinski mikrokredit%Provizija za svaki kredit je 1,5% i naplaćuje se na odobreni iznos kredita.
  Pavlović International Bank a.d.Potrošački i nenamjenski krediti%Za kratkoročne kredite:
  • 1,50% (za klijente Banke min. 30,00 KM)
  • 2,50% (za ostale klijente min. 30,00 KM)
  Za dugoročne kredite:
  • 2,00% (za klijente Banke min. 30,00 KM)
  • 3,00% (za ostale klijente min. 30,00 KM )
  ZiraatBank BH d.d.Potrošački krediti%
  Hypo Alpe-Adria-Bank d.dPotrošački krediti %
  • Za obradu kreditnog zahtjeva (obračunava se na iznos kredita i naplaćuje jednokratno po plasmanu kredita jednokratno):

  1) 2.00% min 30,00 KM za klijente sa „statusom klijent“

  2) 2,50% min 30,00 KM za ostale klijente

  • Za vođenje kreditnog računa
  1,00 KM mjesečno (uz anuitet)
  ProCredit BankPotrošački krediti%1,5% (min. 20 KM) -2% (min.20 KM)
  ProCredit BankPotrošački krediti osigurani depozitom%1%
  Bosna bank international d.d.Robni (bezgotovinski) kredit%Provizija za svaki kredit je 1,5% i naplaćuje se na odobreni iznos kredita.
  Raiffeisen Bank d.d. BiHRobni kredit %Jednokratna naknada za obradu kredita: Za klijente Banke:
  • 2 % od iznosa odobrenog kredita, min. 20 KM
  Za ostale klijente:
  • 3 % od iznosa odobrenog kredita, min. 25 KM
  Za penzionere:
  • 1,5% od iznosa odobrenog kredita, min. 10 KM
  Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa
  • 1 KM
  Robni krediti%2% (min. 25 KM)
  Nova banka ad Robni krediti%
  1. 2% min 50,00 KM; jednokratno
  1. 0,50 KM mjesečno unaprijed za cijeli period otplate kredita
 • Sberbank BH d.d.Robni krediti%Jednokratno fiksno 25,00 KM
  Sparkasse Bank d.d.Robni potrošački kredit%
 • 2,00% (za klijente koji primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • 2,50% (za klijente koji ne primaju plaću preko Sparkasse Bank)
 • Minimalni iznos naknade 30 KM
 • Naknada za obradu kredita može biti i povoljnija, u zavisnosti od uslova ugovora o poslovnoj saradnji sa trgovcem
 • MF banka a.d. Sezonski kredit%40 KM
  Nova banka ad Socijalni kredit%
  Šoping kredit%Od 0,5% do 2% zavisno od iznosa kredita, roka otplate.
  Nova banka ad Stambeni kredit%
  MF banka a.d. Stambeni kredit%
  Stambeni kredit%
  Privredna banka SarajevoStambeni kredit %
  NLB Banka d.d. TuzlaStambeni kredit - Budžetski korisnici, zaposleni u budžetskim institucijama, javnim preduzećima i us%
 • 1,0% - max. 1.500,00KM - za klijente koji primanja ostvaruju putem Banke
 • 1,5% - max. 1.500,00KM - za klijente koji primanja ne ostvaruju putem Banke
 • 0% za nove klijente koji će prenijeti primanja u Banku
 • Raiffeisen Bank d.d. BiHStambeni kredit / Kredit za izgradnju stambenog objekta%Jednokratna naknada za obradu kredita:
  • 1% od iznosa odobrenog kredita, maksimalno 1.000 KM - za Klijente Banke
  • 1,5% od iznosa odobrenog kredita, maksimalno 1.000 KM - za ostale
  Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa
  • 1 KM
  UniCredit Bank d.d. MostarStambeni kredit DOM PO MOM%
  UniCredit Bank d.d. MostarStambeni kredit DOM PO MOM bez hipoteke%
  UniCredit Bank d.d. MostarStambeni kredit DOM PO MOM sa hipotekom%
  UniCredit Bank d.d. MostarStambeni kredit DOM PO MOM sa hipotekom bez jamaca%
  MF banka a.d. Stambeni kredit IRB RS%
  Unicredit Bank a.d.Stambeni kredit iz sredstava IRB - za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice u vlasništvu%0.50%
  Unicredit Bank a.d.Stambeni kredit iz sredstava IRB - za rekonstrukciju i proširenje stambene jedinice%0.50 %
  NLB Razvojna bankaStambeni kredit iz sredstava IRB-a%Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi 0,50% od iznosa kredita, jednokratno. Korisnik je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica - 5 KM), troškove izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti, troškove procjene nekretnine (osim u slučaju kupovine nekretnine gdje se uzima kupoprodajna cijena ili procjena Poreske uprave), troškove ovjere založne izjave, troškove upisa založnog prava. Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita (min. 50 KM). U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  Unicredit Bank a.d.Stambeni Kredit Unicredit Bank Banja Luka%
  • od 0% - na iznos kredita koji se odobrava za otkup kredita u drugoj banci
  • 0,40% - za korisnike Premium paketa
  • 0,50% - za klijente koji primaju platu preko naše Banke
  • 1,50% - za ostale
  Raiffeisen Bank d.d. BiHStambeni kredit za kupovinu stambene jedinice u izgradnji u zgradi Unipromet (Marka Marulića)%Jednokratna naknada za obradu kredita:
  • 1% od iznosa odobrenog kredita, maksimalno 1.000 KM - za Klijente Banke
  • 1,5% od iznosa odobrenog kredita, maksimalno 1.000 KM - za ostale
  Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa
  • 1 KM
  UniCredit Bank d.d. MostarStambeni kredit za mlade%
  NLB Banka d.d. TuzlaStambeni kredit- Korisnici kredita sa redovnim primanjima posredstvom Banke%1.5% max.
  Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.Stambeni kredit-iz sredstava IRB-a%
 • Naknada za obradu kredita koja se plaća jednokratno, u momentu isplate kredita iz vlasitih sredstava korisnika
 • 0,50% od iznosa odobrenog kredita
 • Mjenica: 5 KM (Ukupan trošak mjenica zavisi od broja mjenica korišćenih u kreditnom poslu)
 • NLB Banka d.d. TuzlaStambeni kredit-Korisnici kredita koji ne ostvaruju redovna primanjima posredstvom Banke%2%max
  Komercijalna banka ADStambeni krediti%
 • 1 % min 100,00 KM
 • 1,50 % min 100,00 KM
 • Union banka d.d.Stambeni krediti %
  Raiffeisen Bank d.d. BiHStambeni krediti %Troškovi obrade kredita 2%
  Union banka d.d.Stambeni krediti%
  Stambeni krediti%0,5%
  Pavlović International Bank a.d.Stambeni krediti%
  • 2,00% (jednokatno za klijente Banke min. 100,00 KM)
  • 3,00% (jednokratno za ostale klijente min. 100,00KM)
  Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.Stambeni krediti %
  • Naknada za obradu kredita koja se plaća jednokratno, u momentu isplate kredita iz vlasitih sredstava korisnika ili iz sredstava odobrenog kredita
  1,00% od iznosa odobrenog kredita, max 2.000 KM- status klijenta Banke 1,25% od iznosa odobrenog kredita, max 2.000 KM- ostali klijenti Tačan iznos naknade zavisi od kategorizacije klijenta u banci koja se utvrđuje tokom pregovaračke faze.
  • Troškovi vođenja i održavanja kreditnog računa: 1,00 KM mjesečno, fiksno za cijeli period trajanja kredita
  • Mjenica: 5 KM (Ukupan trošak mjenica zavisi od broja mjenica korišćenih u kreditnom poslu)
  • Ukoliko je kredit obezbijeđen nekretninom tražilac kredita ima trošak polise osiguranja nekretnine vinkulirane u korist banke, te trošak procjene vrijednosti nekretnine koju nudi kao hipotekarno obezbjeđenje, a koju vrši ovlašteni sudski procjenitelj građevinske struke.
  ZiraatBank BH d.d.Stambeni krediti%
  Hypo Alpe-Adria-Bank d.dStambeni krediti%
  • Za obradu kreditnog zahtjeva po plasmanu kredita :

  1) 1,00% min 30,00 KM za klijente sa „statusom klijent“

  2) 1,25% min 30,00 KM za ostale klijente

  • Za vođenje kreditnog računa
  1,00 KM mjesečno (uz anuitet)
  ProCredit BankStambeni krediti%1% (max 250 KM)
  NLB Razvojna bankaStambeni krediti %
  • Za komitente Banke: 1,20% od iznosa kredita, jednokratno.
  • Za ostale: 1,50% od iznosa kredita, jednokratno.
  Korisnik je u obavezi da plati i trošak za mjenice (1 mjenica - 5 KM), troškove izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti, troškove procjene nekretnine (osim u slučaju kupovine nekretnine gdje se uzima kupoprodajna cijena ili procjena Poreske uprave), troškove ovjere založne izjave, troškove upisa založnog prava (prema tarifi nadležnog državnog organa). Ukoliko se u periodu otplate kredita podnese zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita, obračunava se naknada u visini od 0,50% od ostatka kredita (min. 50 KM). U slučaju kašnjenja sa otplatom kredita, Banka naplaćuje trošak slanja opomena (1 opomena - 5 KM) i trošak zateznih kamata, koje se obračunavaju u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, počevši od dana njihove dospjelosti do dana izmirenja obaveza.
  Stambeni krediti%
  • 0,50% od iznosa kredita
  • Naknada za nenamjensko trošenje: 5.00% na ostatak duga po Ugovoru o kreditu
  Nova banka ad Stambeni krediti - IRB RS%- 0,50% jednokratno od odobrenog iznosa kredita
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Stambeni krediti - Stambeni Plus%0,59 % od iznosa odobrenog kredita (naknada se plaća prije ili istovremeno s korištenjem kredita i može se naplatiti iz odobrenog kredita)
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Stambeni krediti - Stanogradnja%2,00% od iznosa odobrenog kredita
  Komercijalna banka ADStambeni krediti – saradnja sa IRBRS%0,50% jednokratno od odobrenog iznosa
  Sberbank BH d.d.Stambeni krediti bez hipoteke%1,50 % od iznosa kredita za korisnike Plus Paketa niže naknade i do 0,50 pp
  Stambeni krediti iz sredstava IRB-a %0,5%
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Stambeni krediti-akcija%1,00% od iznosa kredita
  Intesa Sanpaolo Banka d.d.Stambeni krediti-Osnovni model%1,60% od iznosa odobrenog kredita
  Nova banka ad Stambeni krediti-Sredstva banke%1%
  Sberbank BH d.d.Start kredit za poduzetnike%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHStudentski kredit%Naknada za obradu zahtjeva za kredit - jednokratno
  • 2% od odobrenog iznosa kredita, min 20 KM
  Mjesečna naknada za vođenje kreditnog računa
  • 1 KM
  ProCredit BankStudentski kredit%1%
  Komercijalna banka ADStudentski krediti%
 • 1,25 % min 25,00 KM
 • 1,50 % min 25,00 KM
 • Studentski krediti%1% (min. 20 KM)
  Nova banka ad Studentski krediti%1%, min 20,00 KM; jednokratno
  Hypo Alpe-Adria-Bank d.dStudentski krediti%
  Pavlović International Bank a.d.Studentski krediti za plaćanje školarine%1,50% (jednokratno min. 20,00 KM)
  Turistički krediti%
 • 1,5% (min. 20 KM) za lica koja su komitenti Banke
 • 2% (min. 25 KM) za lica koja nisu komitenti Banke
 • Union banka d.d.Višenamjenski kredit%
  Raiffeisen Bank d.d. BiHXS Brzi keš kredit BEZ JEMACA - Keš za jedan dan!%BEZ NAKNADE ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTJEVA
  Raiffeisen Bank d.d. BiHXXL i XS nenamjenski krediti bez jemaca%
  1. 2,00% za kredite sa rokom otplate do 1 godine
  1. 1,50% za kredite sa rokom otplatom preko 1 godine
 • BOR banka ddZamjenski kredit%
 • minimalno KM 150 ili 1% na iznos odobrenog kredita,
 • minimalno KM 50 ili 0,5% na iznos odobrenog kredita za klijente koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti zadnjih 6 mjeseci
 • Sberbank BH d.d.Zamjenski kredit%
  Sberbank BH d.d.Zamjenski kredit-Akcija%
  Nova banka ad Zamjenski krediti%
 • Bez naknade za obradu kredita koji je predmet zamjene. (Na ostatak kredita, unaprijed definisan kao dodatna sredstva, naknada je 1,7% min 50,00 KM)
 • 1,50 KM mjesečno, unaprijed za cijeli period otplate kredita
 • Intesa Sanpaolo Banka d.d.Zamjenski krediti - Akcija%1,00% od iznosa odobrenog kredita
  Vakufska banka d.d.Zamjenski krediti do 5 godina %1,50 % od iznosa kredita jednokratno , min KM 30,00 max KM 500,00
  MF banka a.d. Zlatni kredit%2% do 2,5%
  Izaberi banku
  NKS od % do %
  EKS do
  KM
  EUR
   
  HIPOTEKA
  1 ŽIRANT
  2 ŽIRANTA
  LIČNA MENICA
  Osiguran kod NKOSK