Novac.ba | Homepage
Stope doprinosa na bruto plate u Republici Srpskoj

Stope doprinosa na bruto plate u Republici Srpskoj

0 Comments 🕔08.Dec 2013

Stupanjem na snagu Zakona o doprionosima („Sl. Glasnik RS“, broj 116/12) prestao je da važi Zakon o doprinosima („Sl. Glasnik RS“, broj 51/01, 96/03,12/8/06,120/08 i 1/11). Novim zakonom je došlo do promjene u stopi doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje koje su povećane odnosno smanjene za 0,5% za razliku od važećih stopa od 31.12.2012. godine.

Stope doprinosa na bruto plate koje se primjenjuju od 1.1.2013. su:

– Penzijsko-invalidsko osiguranje – 18,5%;
– Zdravstveno osiguranje – 12%;
– Osiguanje od nezaposlenosti – 1% i
– Dječija zaštita – 1,5% što zbirno iznosi 33%.

Na primjeru ćemo prikazati obračun plate za radnika koji ima 10 godina radnog staža i koeficijent od 10,00.

Pretpostavili smo da je minimalna cijena rada 106 KM te da nije bilo primanja za prekovremeni rad. Takođe, da bismo primjer učinili što stvarnijim dodali smo i troškove prebvoza i toplog obroka.

Bitno je uočiti da se porez na platu od 10% izračunava tako što se ukupno primanje podijeli sa 0,9 i na raj iznos obračunava 10%.

U našem primjeru je 1.211 : 0,9 = 1.345,56.

Kada se 1.345,56 pomnoži sa 10% dobijamo 134,56 KM.

Dalje, osnovica za obračun doprinosa na bruto platu se dobija 1.345 pomnoži sa koeficijentom 1,49253731343284. Ovaj broj je dobijen tako što je izražena vrijednost od 1/67%. Gdje ovih 67% zapravo predstavlja razliku od 100% i zbira svih doprinosa koji iznose 33%. U našem slučaju bismo imali 1345,56*1,49253731343284 = 2.008,29.

Prema tome, dobijamo da se:

Iznos za penzijsko-invalidsko osiguranje izračunava kao 2.008,29*18,50% = 371,53 KM,

Iznos za zdravstveno osiguranje izračunava kao 2.008,29*12% = 241,00 KM,

Iznos za osiguanje od nezaposlenosti izračunava kao 2.008,29*1,5% = 30,12 KM,

Iznos za dječiju zaštitu izračunava kao 2.008,29*1% = 20,08 KM,

Što zbirno iznosi 2.008,29*33,00% = 662,74 KM.

Prema toma, doprinosi i porezi iznose 662,74 KM + 134,56 KM = 797,29 na neto primanje od 1.211,00 KM.

Iznos za prekovremeni rad se računa tako što se prvo izrazi vrijednost jednog sat rada pri telućem koeficijentu. Onda se taj iznos množi sa cijenom po koeficijentu za prekovremeni rad. Na kraju, taj iznos se množi sa brojem radnih sati provedenih prekovremeno. Taj iznos se onda dodaje iznosu za efektivni rad.

Kako to sve izgleda u tabeli u excelu pogledajte ovdje.

Povezani članci

Nove odluke o zaduženjima FBiH na tržištu kapitala od 120 mil. KM

Nove odluke o zaduženjima FBiH na tržištu kapitala od 120 mil. KM 0

Federalna vlada danas je donijela odluke kojima odobrava zaduženje Federacije BiH putem emisija obveznica i

Broj platnih kartica u BiH premašio dva miliona

Broj platnih kartica u BiH premašio dva miliona 0

Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), na kraju 2015. godine usluge kartičnog poslovanja

MMF traži gašenje Banke Srpske!

MMF traži gašenje Banke Srpske! 0

BANJALUKA, Međunarodni monetarni fond (MMF) izričito je zatražio od Vlade Republike Srpske da otvori stečaj

Komentari