Novac.ba | Homepage

Archive za: ekoonomsko socijalni savjet RS

Ekonomsko-socijalni savjet RS: 14 miliona KM za novo zapošljavanje
11.02.2015

Ekonomsko-socijalni savjet RS: 14 miliona KM za novo zapošljavanje

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske (RS) Milenko Savanović izjavio je danas da je prijedlogom akcionog plana zapošljavanja u ovoj godini u RS za te svrhe planirano 10,3 miliona

0