Novac.ba | Homepage

Archive za: iracionalne odluke

6 primjera određivanja cijena koji dokazuju da kupci nisu racionalni kao što misle
26.09.2016

6 primjera određivanja cijena koji dokazuju da kupci nisu racionalni kao što misle

Preduzetnici i marketingaši početnici često krivo pretpostavljaju da kupci uvijek traže najbolju vrijednost i odluku o kupovini donose pronalaženjem najbolje cijene. Obje pretpostavke su pogrešne. Kupci su duboko iracionalni te

0