Novac.ba | Homepage

Archive za: Javnoi RTV servis u BiH

Do kraja godine digitalni signal u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru
01.10.2015

Do kraja godine digitalni signal u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru

U Sarajevu je u četvrtak potpisan ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa raspodjelom i predajom uvlasništvo opreme nabavljene unutar Prve faze projekta digitalizacije prenosne i emisijske mreže

0