Novac.ba | Homepage

Archive za: likvidnost dužnika

Zatezna kamatna stopa u RS smanjuje se na 0,03 posto
12.10.2016

Zatezna kamatna stopa u RS smanjuje se na 0,03 posto

Prijedlogom zakona o visini stope zatezne kamate u Republici Srpskoj predviđeno je da na dnevnom nivou bude 0,03287%, umjesto sadašnjih 0,05%. Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske

0