Novac.ba | Homepage

Archive za: odbijanje

Šojble potopio sve nade Grčke
05.02.2015

Šojble potopio sve nade Grčke

Ministri finansija Grčke i Njemačke nisu danas uspjeli da se saglase čak ni u tome da nisu saglasni po pitanju restrukturiranja grčkog javnog duga i otpisa duga.

0