Novac.ba | Homepage

Archive za: osiguranja BiH

Kontinuirani rast životnih osiguranja
26.03.2014

Kontinuirani rast životnih osiguranja

Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini u 2013. godini bilježi rast premijskog prihoda i kod neživotnih i životnih osiguranja.

0