Novac.ba | Homepage

Archive za: potraživanja klijenata

Klijenti od Banke Srpske potražuju 268 miliona KM
13.09.2016

Klijenti od Banke Srpske potražuju 268 miliona KM

BANJALUKA, Od ukupno prijavljenih 267,7 miliona maraka potraživanja od Banke Srpske, likvidacioni upravnik ove banke Petar Mićić priznao je 178,9 miliona, a osporio 88,8 miliona KM. Mićić je za poslovni

0