Novac.ba | Homepage

Archive za: stečaj

U stečaj otišlo 57 privatizovanih preduzeća u Federaciji BiH
07.05.2014

U stečaj otišlo 57 privatizovanih preduzeća u Federaciji BiH

Od ukupno 1.246 kupoprodajnih ugovora u privatizaciji 1.031 ili 82,74 % izvršeno, za 19 ili 1,53 % kupoprodajnih ugovora u toku su sudski postupci za raskid ugovora, dok je 57

0