Novac.ba | Homepage

Archive za: transformacija banke

Agencija čeka da MMF odobri transformaciju Banke Srpske
09.03.2016

Agencija čeka da MMF odobri transformaciju Banke Srpske

BANJALUKA, Na zahtjev Agencije za bankarstvo Vlada Republike Srpske ubrzano priprema prijedlog rokova za realizaciju Plana transformacije Banke Srpske u finansijsku organizaciju koja će se baviti samo poslovima platnog prometa.

0