Novac.ba | Homepage

Raiffeisen Bank Paket KLASIK

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
3.99 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 3.99 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge: U okviru Paketa KLASIK dobijate : tekući račun, prekoračenje po tekućem računu, Set Visa Electron i Maestro debitnih kartica, Raiffeisen Direkt SMS, Trajni nalog, Mjesečni izvod po računu/kartici, Raiffeisen NET via SMS – Internet bankarstvo uz autorizaciju putem SMS lozinke, siguranje korisnika tekućih računa, mogućnost odobravanja Visa/MasterCard revolving kreditne kartice/kartica, odvojeno od Paketa bez plaćanja upisnine i članarine
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: