Novac.ba | Homepage

Raiffeisen Bank Paket TRENDI

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
8.49 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 8.49 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge: U okviru Paketa TRENDI dobijate : tekući račun, prekoračenje po tekućem računu, Set Visa Electron i Maestro debitnih kartica, Set Visa i MasterCard revolving kreditnih kartica, Raiffeisen Direkt SMS, trajni nalog, mjesečni izvod po računu/kartici, Raiffeisen Direkt NET – Internet bankarstvo uz autorizaciju putem mini tokena, osiguranje korisnika tekućih računa, osiguranje korisnika kreditnih kartica, Članstvo u Raiffstyle CLUB-u : -Popusti u uslužno-trgovačkim djelatnostima -Raiffeisen pomoć na cesti, 15% niža naknada za obradu kredita
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: