Novac.ba | Homepage

Raiffeisen Bank Paket TRENDI PLUS

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
9.49 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 9.49 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge: U okviru Paketa TRENDI PLUS dobijate : tekući račun, prekoračenje po tekućem računu, Set Visa Electron i Maestro debitnih kartica, MasterCard Shopping kartica, Raiffeisen Direkt SMS, Trajni nalog, Mjesečni izvod po računu/kartici, Raiffeisen Direkt NET – Internet bankarstvo uz autorizaciju putem mini tokena, osiguranje korisnika tekućih računa, osiguranje korisnika kreditnih kartica, produženje trajanja garancije za proizvod kupljen MasterCard Shopping karticom, Članstvo u Raiffstyle CLUB-u : -Popusti u uslužno-trgovačkim djelatnostima -Raiffeisen pomoć na cesti, popusti kod određenih trgovaca i mogućnost plaćanja na rate bez kamata i naknada sa MasterCard Shopping karticom, SMS info – obavijest o promjeni po računu MasterCard Shopping kartice, 15% niža naknada za obradu kredita
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: