Novac.ba | Homepage

UniCredit Bank d.d. Mostar Ekspert

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
10 KM
Maks. prekoračenje:
5000 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 10 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 5000 KM
O računu: Ukoliko zadovoljavate uvjete propisane od strane Banke ostvarujete mogućnost odobrenja većeg dopuštenog prekoračenja bez naplate naknade do maksimalnih 5 000 KM, Korisnici Ekspert modela imaju najveći spektar usluga Mondial assistance centra i najveće limite pokrića troškova kod korištenja Mondial assistance usluga, Neovisno u kojem dijelu godine odlazite na putovanje možete sigurno i bezbrižno putovati u zemlji ali i inozemstvu jer imate mogućnost korištenja usluga kao što su pomoć na cesti i medicinska pomoć, a za kvalitetnu pripremu putovanja dostupne su Vam i važne informacije vezane uz odredište putovanja (vrijeme,vremenska zona, potrebe viza i cijepljenja), a istovremeno svoje vrijeme i novac ne morate trošiti na ugovaranje putnog osiguranja. Čak i članovi obitelji ostvaruju određene usluge na putovanjima.
Dodatne usluge: U okviru Ekspert paketa dobijate : Tekući račun, Maestro kartica, Visa Classic kartica, MasterCard revolving kartica, SMS usluga, Internet bankarstvo (usluga e-ba), Mobilno bankarstvo (usluga m-ba), Trajni nalog, Dopušteno prekoračenje neredovitim putem bez naplate naknade, Naknada za stambene i gotovinske kredite
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: