Novac.ba | Homepage

UniCredit Bank d.d. Mostar Optimum

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
6 KM
Maks. prekoračenje:
2.5 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 6 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 2.5 KM
O računu: Neovisno u kojem dijelu godine odlazite na putovanje možete sigurno i bezbrižno putovati u zemlji ali i inozemstvu jer imate mogućnost korištenja usluga kao što su pomoć na cesti i medicinska pomoć, a za kvalitetnu pripremu putovanja dostupne su Vam i važne informacije vezane uz odredište putovanja (vrijeme,vremenska zona, potrebe viza i cijepljenja), a istovremeno svoje vrijeme i novac ne morate trošiti na ugovaranje putnog osiguranja. Čak i članovi obitelji ostvaruju određene usluge na putovanjima.
Dodatne usluge: U okviru Optimum paketa dobijate : Tekući račun, Maestro kartica, Visa Classic kartica, SMS usluga, Internet bankarstvo, Mobilno bankarstvo , Trajni nalog, Dopušteno prekoračenje neredovitim putem bez naplate naknade, 24 PLUS štedni proizvod - više kamatne stope na vašu štednju na 24 mjeseca
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: